Nederlandse industrie groeit door in tweede kwartaal 2018

De groei van de Nederlandse industrie gaat door. In het tweede kwartaal van 2018 is de Nederlandse industrie opnieuw in staat geweest om meer af te zetten dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is de afzet van de industrie het afgelopen kwartaal 6,7 procent hoger uitgevallen dan in dezelfde periode in 2017. Door de hoger afzet is ook de opbrengst in de industrie toegenomen. Inmiddels het kwartaal 2 van 208 het zevende kwartaal waarin de opbrengsten in de industrie zijn gestegen. Dat heeft het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) bekend gemaakt. In alle hoofdbranches van de industrie nam de omzet toe in 2018.

Chemische industrie

Opvallend was de omzetgroei in de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie. Hier nam de omzet toe met 11,3 procent. Vooral de aardolieproducenten behaalden een stevige groei van 27,5 procent. Het betrof daarbij zowel aardolieproducenten binnen als buiten Nederland. Daarnaast namen de afzetprijzen in de aardolie-industrie ook sterk toe. De afzetprijzen stegen in deze industriële sector met 27,8 procent. In de andere deelbranches van de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie steeg de omzet ook maar deze omzettoename was minder groot dan de omzettoename in de aardolie-industrie.

Voedingsmiddelenindustrie

De omzet in de voedings- en genotmiddelenbranche kwam uit op 1,1 procent. Dat maakt duidelijk dat de omzettoename in deze sector achter bleef op de rest. De omzet in de voedingsmiddelenindustrie nam af met 0,3 procent en de omzet in de tabaksindustrie daalde zelfs met 5,3 procent. De producenten van dranken hadden echter een omzetstijging van 18,5 procent waardoor de totale voedings- en genotmiddelenbranche toch nog een groei wist te realiseren van 1,1 procent. Het producentenvertrouwen is nog altijd overwegend positief. Dat betekend dat bedrijven in de industrie een positief beeld hebben over de toekomst. Ondanks dat daalt het producentenvertrouwen in Nederland wel.

Tekort aan personeel
De industrie heeft net als de techniek en bouw te maken met een tekort aan personeel. De bedrijven die door het CBS zijn benaderd voor het onderzoek ervaren het tekort aan personeel als een probleem. In totaal gaf 21 procent van de bedrijven aan belemmerd te worden door een gebrek aan arbeidskrachten. In 2017 was dat nog maar 14 procent. Bedrijven in de industrie hebben veel vacatures open gezet voor productiepersoneel, operators, procesoperators en onderhoudsmonteurs. Omdat het tekort aan arbeidskrachten blijft oplopen en vacatures niet worden ingevuld gaan steeds meer bedrijven in de industrie personeel opleiden. Ze bieden onder andere BBL opleidingen richting mechatronica of VAPRO A en VAPRO B opleidingen om de instroom van nieuw personeel in de industrie te vergroten. De industrie heeft echter concurrentie op de arbeidsmarkt. De techniek en de bouw bieden ook BBL opleidingen aan voor aankomende vakkrachten.