Overschot aan vacatures problematisch voor bedrijfsleven in 2019

Veel bedrijven zijn positief over de mogelijkheden in 2019. Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat is uitgevoerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel en een aantal brancheorganisaties verwacht ruim dertig procent van de bedrijven een omzettoename in 2019. Meer omzet betekent over het algemeen meer orders kortom een hoger productie. Daarvoor is vaak wel extra personeel nodig. Veel bedrijven zetten daarvoor vacatures open op de arbeidsmarkt. Het blijkt echter dat een groot deel van de vacatures niet worden ingevuld. Er is sprake van een krapte op de arbeidsmarkt waardoor het aanbod aan vacatures groter is dan het aanbod aan personeel.

Bedrijfsleven wil oplossingen voor tekort aan personeel op arbeidsmarkt
Werkgevers organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de overheid moet meedenken over oplossingen voor de krapte aan personeel op de arbeidsmarkt. Alle betrokken partijen op de arbeidsmarkt moeten zich volgens de werkgevers inzetten voor het bedenken van praktische oplossingen. De werkgevers aan dat daarbij gedacht kan worden aan het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting. Ook het uitbreiden van de schooltijden en de naschoolse opvang is een oplossing die indirect een goed effect heeft op de beschikbaarheid van personeel. Tot slot moeten er oplossingen worden bedacht voor mensen met “een grote afstand tot de arbeidsmarkt.” Daarbij worden werkstages als voorbeeld genoemd.

BBL en andere opleidingen
Bedrijven staan open voor BBL trajecten en andere opleidingsvarianten waarmee werkzoekenden met een afstand op de arbeidsmarkt kunnen worden ontwikkeld tot vakkrachten. Dit gebeurd onder andere in de techniek. Bedrijven in de installatietechniek en elektrotechniek merken dat er een enorm tekort is aan technisch personeel en laten zich certificeren als erkend leerbedrijf. Daardoor kunnen ze BBL-ers ondersteunen met het praktijkdeel van hun opleiding. Een groot voordeel van BBL trajecten is dat veel BBL-ers na afloop van hun BBL-opleiding werkzaam blijven bij het erkend leerbedrijf waar ze het BBL traject hebben gevolgd. Op dit manier kunnen bedrijven dus een nieuwe instroom krijgen. BBL is slechts een voorbeeld van een effectieve oplossing op de arbeidsmarkt. Er zijn nog meer mogelijkheden te bedenken waarmee werkzoekenden die geen aansluiting hebben op de arbeidsmarkt toch ontwikkeld kunnen worden zodat ze effectiever kunnen solliciteren.