Minister laat NAM gas winnen in elf gasvelden in noorden van Nederland

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft van de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes toestemming gekregen om tot het einde van 2028 aardgas te gaan winnen op elf verschillende locaties in het noorden van Nederland. Het gaat om locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.

Winningsplan Westerveld
De minister heeft ingestemd met het ‘winningsplan Westerveld’. Daardoor mag de NAM het resterende aardgas in onder andere de locaties Assen, Vries en Zevenhuizen gaan winnen uit de aardbodem. Er zijn echter ook wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de aardgaswinning in de velden Appelscha, Roden en Norg-Zuid stopgezet. In 2017 zouden volgens RTV Drenthe 950 bezwaren zijn ingediend tegen de wijzigingen in het plan en zouden ruim tweeduizend protesthandtekeningen zijn opgehaald.

Volgens de regionale omroep zijn verschillende inwoners bang dat er zogenaamde “Groningse toestanden” zullen ontstaan. De risico’s van de aardgaswinning zullen door de NAM zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Dit is ook vastgelegd in het plan. Door de toekomstige aardgasproductie wordt een bodemdaling verwacht van minder dan twee centimeter.
Voor het bepalen van de risico’s in de aardgaswinning wordt een seismische risicoanalyse gehanteerd. Deze risicoanalyse heeft de veertien aardgaswinningsgebieden in de laagste risicocategorie ingedeeld. Aan het einde van 2023 zal de aardgaswinning in het gebied ten einde lopen. De productie zou langer kunnen voortduren als de productie hoger uitvalt. Het instemmingsbesluit ligt nog tot het einde van 2019 ter inzage. Tot die tijd kunnen belanghebbenden in beroep gaan.