Opleiding uitzendkrachten in techniek in 2016 effectief?

Het aantal ervaren technische personeelsleden dat beschikbaar is op de arbeidsmarkt neemt af. Vooral jonge techneuten met een afgeronde mbo of hbo opleiding in de techniek zijn erg gewild bij technische bedrijven en daardoor ook bij uitzendbureau’s in de techniek.  Er dreigt een te kort te ontstaan aan ervaren technische krachten in de leeftijd van 18 jaar tot 35 jaar. Ervaren arbeidskrachten die wel beschikbaar zijn in de techniek zijn meestal wat ouder. Uiteraard zijn deze krachten een geschikte oplossing maar dat is wel van tijdelijke aard. Op den duur zullen deze arbeidskrachten met pensioen gaan en ontstaan er lege arbeidsplaatsen die niet snel kunnen worden opgevangen door jonge arbeidskrachten.  Er ontstaat dus een te kort aan ervaren personeel.

Weinig ervaren technisch personeel beschikbaar

Desondanks zijn er nog wel veel jonge werklozen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Deze jonge krachten vinden geen aansluiting oo de arbeidsmarkt omdat ze niet de gewenste opleidingsachtergrond of werkervaring hebben. Daardoor kunnen ze moeilijk aan een baan komen in de techniek.  Voor veel technische functies is naast theoretische kennis ook ervaring vereist.  Men moet een aantal jaren ervaring hebben met het toepassen van theorie in de praktijk. Het vakmanschap leer je namelijk door herhaling in de praktijk.

Oplossingen

Als met te weinig ervaren personeel kan vinden op de arbeidsmarkt dan kan men dit tekort op verschillende manieren trachten op te lossen. Men kan ervaren personeel over de landsgrenzen vandaan halen of men kan het beschikbare personeel van de juiste ervaring voorzien doir bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden. Als men dat doet haalt men iemand uit een werkloze positie en brengt men deze op een niveau dat vereist is voor werknemers in een specifieke functie of functiegroep.

Opleidingen voor werkzoekenden

Opleidingen bieden aan beschikbare werkzoekenden lijkt een probaat middel. Men moet dit middel echter wel voorzichtig en effectief inzetten. Niet iedereen is bijvoorbeeld geschikt om een technische functie als lasser, frezer of timmerman uit te voeren. Daarvoor is aanleg nodig en inzicht. In het verleden dacht men wel dat men van elke werkzoekende een werknemer kon “maken” in een specifieke technische functie. Dat is helaas niet zo. Daar moet toch een bepaalde selectie aan vooraf gaan. Daar kunnen uitzendbureau’s in de techniek wel bij helpen.  Zij hebben als het goed is ervaring in het matchen van werkzoekenden op technische functies. Daardoor zouden zij ook een selectie kunnen doen voor kandidaten die doormiddel van een opleiding een betere aansluiting kunnen krijgen op de arbeidsmarkt.

Uitzendbureau’s in de techniek

Reguliere uitzendbureau’s kunnen natuurlijk ook opleidingsprogramma’s starten met werkzoekende kandidaten. Technische uitzendbureau’s behoren echter over specifieke kennis te beschikken over de enorme diversiteit aan functies binnen detechniek en bouw. Daardoor kunnen ze over het algemeen goed inschatten welke personen over de juiste basiscompetenties beschikken voor een technische functie en welke personen een minder geschikt profiel hebben.

Technische uitzendbureau’s kunnen daardoor voor hun eigen personeelsbestand als voor opdrachtgevers een bijdrage leveren aan de advisering voor opleidingen en het selecteren van de juiste kandidaten.  Daarnaast kunnen grote landelijke uitzendbureau’s bovendien met landelijke opleidingsinstituten afspraken maken over de opleidingsinhoud en de kosten daarvan. Daardoor zijn uitzendbureau’s inde techniek een nuttige schakel op de aarbeidsmarkt.

Is opleiden van uitzendkrachten effectief? 

Deze vraag kan met ja worden beantwoord mits men opleidingen op een goede manier inzet. Daarmee bedoel ik dat opleidingen moeten passen bij de kandidaat en bij de functie die open staat bij opdrachtgevers. Adviezen zijn hierbij nodig. Uitzendbureau’s weten veel van de uitzendmarkt en weten daardoor ook wat opdrachtgevers vragen.  Daar kunnen ze hun advisering oo aanpassen zodat kandidaten altijd een opleiding gaan volgen die meerwaarde heeft op de arbeidsmarkt.  Dat is uiteindelijk het doel van elke opleiding,  namelijk het vergroten van de kans op werk dat bij je past.