Start met een BBL opleiding in de techniek in januari 2019

BBL opleidingen beginnen lang niet bij alle opleidingsinstituten in september dat betekent dat er meerdere instroommomenten zijn voor mensen die graag in een BBL-traject aan de slag willen. Ook in januari kan men starten met een BBL-opleiding. Vooral in de techniek zijn opleidingsinstituten en leerbedrijven flexibeler geworden met betrekking tot het laten instromen van leerlingen.

Populaire BBL opleidingen
Er zijn bepaalde populaire opleidingen die in een BBL vorm worden gegeven op mbo’s in Nederland. Hierbij kun je denken aan BBL installatietechniek, BBL elektrotechniek en BBL mechatronica. Personeel in die sectoren is zo schaars dat bedrijven massaal vacatures hebben opengezet. Daarop komt echter nauwelijks respons omdat er weinig tot geen technisch personeel op de arbeidsmarkt beschikbaar. Om die reden hebben bedrijven naast reguliere vacatures voor ervaren vakkrachten ook BBL vacatures open gezet voor aankomende vakkrachten.

BBL vacatures
De BBL vacatures in de techniek staan meestal het hele jaar open of worden regelmatig in een jaar vernieuwd zodat ze beter naar voren komen op de jobboards en websites van bedrijven en uitzendbureaus. De instroommomenten zijn daaraan gekoppeld. BBL-ers kunnen op verschillende momenten instromen. Leerbedrijven hebben deze flexibele houding omdat ze daardoor de toestroom van BBL-ers hopen te bevorderen. Ook uitzendbureaus zetten vacatures voor BBL-ers open. Deze worden dan geworven voor hun opdrachtgevers in de techniek.

Uitzendorganisaties en BBL
Uitzendbureaus vormen steeds vaker een bemiddelende rol in de match tussen de BBL-er en het erkend leerbedrijf. Een uitzendorganisatie kent de markt goed en weet wat er beschikbaar is aan personeel en welke erkende leerbedrijven er zijn in de buurt van de (toekomstig) BBL-er. Dat is een groot voordeel voor de leerbedrijven maar ook voor de BBL-er. Veel technische uitzendbureaus werven specifiek BBL-ers voor de installatietechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. In die sectoren is veel werkgelegenheid.

Ook in de mechatronica worden BBL-ers gezocht omdat die opleidingsrichting veel wordt gevraagd in de onderhoudstechniek, machinebouw en procesindustrie. Daarom bemiddelen uitzendorganisaties ook voor die functies in BBL-ers. In de praktijk betalen de uitzendbureaus vaak voor de BBL-opleiding en krijgt de BBL-uitzendkracht tijdens zijn werkuren gewoon een cao-conform salaris. Het erkend leerbedrijf begeleid de BBL-er in de praktijk en kan tijdens of na het BBL-traject meestal een contract aanbieden aan de BBL-er. Zo wordt effectief samengewerkt aan het invullen van vacatures in de techniek.