Open Huizen Dag april 2014

Op zaterdag 5 april 2014 vond de NVM Open Huizen Dag plaats. Verschillende huizenverkopers hielden een open dag. Dit houdt in dat potentiële kopers vrijblijvend een huis kunnen bezichtigen zonder dat ze daarvoor een specifieke afspraak hoeven te maken. Zaterdag maakten veel mensen gebruik van deze mogelijkheid. In totaal waren er meer dan 140.000 bezichtigingen door heel Nederland.

In een korte bliksemenquête liet de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) weten dat er verhoudingsgewijs veel starters gebruik maakten van de Open Huizen Dag. Deze dag werd beter bezocht dan de Open Huizen Dag die werd gehouden in oktober 2013. Tijdens die open dag waren er ongeveer 100.000 bezoekers die een huis bekeken.

Vertrouwen in de woningmarkt
Het vertrouwen in de woningmarkt neemt toe volgens de voorzitter van de NVM. Dit blijkt vooral uit de grote toename van het aantal starters dat de Open Huizen Dag heeft bezocht. De starters op de woningmarkt zijn erg belangrijk. Zij moeten er voor zorgen dat er een doorstroom plaatsvind.

Niet alleen het aantal bezichtigingen nam toe, ook het aantal woningen dat deelnam aan de Open Huizen Dag is toegenomen. In april 2014 name 50.000 woningen deel aan de Open Huizen Dag. Dit aantal is hoger dan het aantal huizen dat in 2013 deelnam aan deze dag. In 2013 namen er 45000 huizen deel aan de Open Huizen Dag.

Reactie van Technisch Werken
De woningmarkt is zeer interessant voor de bouw. De ontwikkelingen in de bestaande bouw zorgen op termijn voor een uitwerking in de bouw van nieuwbouwwoningen. Als er nauwelijks vraag is naar woningen zal op termijn minder gebouwd worden. Dit was de afgelopen jaren het geval tijdens de economische crisis.

Nu is er echter een omgekeerde tendens merkbaar. Sinds een paar maanden lijkt de vraag naar woningen te groeien. Er worden meer bezichtigingen gedaan in de woningsector. Daarnaast worden ook daadwerkelijk meer woningen verkocht dan tijdens de crisis het geval was. De verkoopprijs is echter nog wel beneden het niveau van de huizenprijzen voor de crisis. Dit zorgt er voor dat veel woningverkopers hun woning met verlies moeten verkopen. Dit is echter onontkoombaar als men de strengere eisen met betrekking tot hypotheekverstrekking in ogenschouw neemt.

Starters kunnen minder lenen dan voor de crisis het geval was. Dit is natuurlijk jammer omdat ze daardoor minder dure woningen kunnen kopen. Daar staat tegenover dat starters ook minder financiële risico’s aangaan. Voor de crisis kon men zeer risicovolle leningen afsluiten op een huis, dat is nu aan banden gelegd. Hierdoor wordt de woningmarkt en de financiële sector die daarmee verbonden is ‘gezonder’.