OPEC landen bijna akkoord over verhoging olieproductie in 2021

Nu de coronacrisis bijna is overwonnen neemt de productie wereldwijd toe. Dat heeft tot gevolg dat er een grote vraag naar olieproducten is ontstaan. Dit kan men onder andere merken aan de pomp bij het tankstation. De brandstofprijzen zijn vrijwel direct omhoog geschoten hoewel de brandstofprijzen de afgelopen tijd niet zo sterk zijn gedaald tijdens de economische crisis die het gevolg was van de corona pandemie. Dat heeft voor een deel te maken met de productieverlaging die veel olieproducerende landen hebben doorgevoerd. Door minder olie op de markt te brengen werd de olieprijs kunstmatig hoog gehouden. Inmiddels is de oliemarkt weer veranderd. Nu zien de leden van de OPEC juist hun kans schoon om de olieproductie te verhogen. Vrijwel alle leden van de OPEC zijn akkoord met de verhoging van de olieproductie. Daarnaast zijn ook de bondgenoten van de OPEC het hier mee eens.

Kunstmatig olieprijs hoog houden

Er moeten volgens de leden nieuwe afspraken worden gemaakt over de olieproductie nu er meer vraag is ontstaan op de oliemarkt. Alleen de Verenigde Arabische Emiraten zouden op bepaalde punten nog geen akkoord gaan. Dat is een lastig punt want om de olieproductie te verhogen is instemming nodig van alle leden. De overige landen zijn op dit moment akkoord met het direct opvoeren van de olieproductie. Dat betekent overigens nog niet dat de oliewinning meteen op maximale kracht zal draaien. De olieproducerende landen zouden zeker nog tot het einde van 2022 willen wachten met het verhogen van de olieproductie tot de maximale niveaus. Daardoor zal de olieprijs de komende tijd nog zoveel mogelijk kunstmatig hoog gehouden worden. De Verenigde Arabische Emiraten willen zich echter niet gaan binden aan de verlenging om de olieproductie tot april volgend jaar laag te houden. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten is het verlengen van de productiebeperking afhankelijk van het effect van het opvoeren van de basisproductie. Als het effect hiervan nog onduidelijk is kan men bepaalde afspraken niet zomaar gaan verlengen. Op dit moment zijn de overige leden van de OPEC aan het bekijken hoe ze de Verenigde Arabische Emiraten binnen de afspraken kunnen houden.