Ontwikkeling en opleiding worden belangrijker op de arbeidsmarkt in 2019

De komende tijd zullen ontwikkeling en opleiding een belangrijkere rol gaan spelen op de arbeidsmarkt. Na de economische crisis hebben veel werklozen met name gezocht naar een baan om inkomsten te verwerven, kortom het financiële aspect was zwaarwegend bij de keuze voor een bepaalde baan. Nu er een opgaande lijn merkbaar is in de economie gaan ook andere aspecten een rol spelen. Opleiding en ontwikkeling worden steeds belangrijkers. Werknemers die al een tijd een bepaalde functie of rol hebben uitgevoerd op de werkvloer willen graag meer uitdaging of willen zich specialiseren. Daarvoor zijn meestal opleidingen, trainingen en cursussen nodig.

Met name in de techniek begint opleiding een belangrijkere rol te spelen. Door de automatisering in de industrie worden systemen complexer en neemt de computer een belangrijkere positie in. Onderhoudsmonteurs hebben daardoor behoefte aan meer kennis over PLC en SCADA. Ook de robotisering in verschillende sectoren vereist dan onderhoudsmonteurs en servicemonteurs meer kennis moeten hebben van robotica en mechatronica om machines te bouwen, installeren en onderhouden.

In de installatietechniek is een energietransitie gaande die er voor zorgt dat installatiemonteurs en elektromonteurs meer kennis moeten krijgen van zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en andere installaties die worden gebruikt om hernieuwbare energiebronnen om te zetten in elektriciteit en warmte. Werkgevers gaan het komende jaar daarom vaker in overleg met werknemers om te kijken hoe de werknemer zichzelf of haarzelf verder kan ontwikkelen. Dan wordt de werknemer meer waard voor het bedrijf en de arbeidsmarkt. Dan komt een hoger salaris in de toekomst vanzelf.