Ongeveer 260.000 Nederlandse woningen hebben een warmtepomp in 2021

In Nederland zijn in het afgelopen jaar ongeveer 690.000 woningen geteld die aardgasvrij zijn. Dit is echter wel een schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning aardgasvrij te maken. Zo kan men woningen in sommige gevallen aansluiten op een warmtenet in een gemeente of kan men een warmtepomp installeren. Het installeren van een warmtepomp is echter veel effectiever omdat je daarmee niet afhankelijk bent van een extern verwarmingsnetwerk. Wanneer je echter een warmtepomp zou moeten installeren ben je wel veel meer geld kwijt. Dit is echter afhankelijk van de woning en de bijbehorende installatie en isolatie van de woning. Is de woning voorzien van vloerverwarming of moet deze nog worden aangebracht?

Isolatie

Daarnaast zal men de isolatie ook goed moeten beoordelen. Slecht geïsoleerde woningen kunnen bijna niet met laagtemperatuur verwarming worden verwarmd. Dat maakt het lastig om warmtepompen te benutten voor oudere woningen. Toch zijn er in Nederland in totaal 260.000 woningen met een warmtepomp in Nederland aanwezig. In de toekomst kunnen meerdere woningen met een warmtepomp worden uitgerust als ze nieuw worden gebouwd. Warmtepompen zijn daarmee vooral een oplossing voor nieuwe woningen. Oudere woningen zullen uiteraard zo goed mogelijk geïsoleerd moeten worden maar daarna zal men goed moeten bekijken of een warmtepomp wel een oplossing is. Misschien zijn deze woningen toch afhankelijk van een energiedrager zoals aardgas of waterstof. Er zijn steeds meer stemmen die zeggen dat waterstof en waterstofketels in de toekomst de oplossing is voor het verwarmen van oudere woningen.