Oneerlijke concurrentie voor Nederlandse werknemers en bedrijven

De gemiddelde loonsverhoging die in 2011 is afgesproken komt op 1,75 procent. Dit is minder dan de inflatie. Toch zijn de werkgevers niet geheel gerust onder deze verhoging. De werkgeversvereniging AWVN geeft het volgende aan met betrekking tot de verhoging ”forser dan met het oog op de economische onzekerheid verwacht zou mogen worden”. Veel CAO’s blijken nog niet vervangen te zijn door nieuwe. In een evaluatie van het cao-jaar 2011 geeft de AWVN aan: ”Vakbonden en werkgevers lijken in veel gevallen geen haast te hebben”. De economische situatie en de problemen in de pensioenen zouden er voor zorgen dat veel CAO’’s nog niet zijn vervangen. Van de 550 CAO’s die afliepen in 2011 bleken aan het einde van december slechts 150 te zijn vervangen. Zonder het vervangen van de CAO blijft de oude CAO nog van kracht.

De werkgevers in Nederland hebben het niet makkelijk. Ook in de techniek krijgen ze te maken met de gevolgen van de recessie. De concurrentie van lage loon landen wordt hierdoor alleen maar groter. Landen die goedkoop kunnen produceren worden voor consumenten aantrekkelijker ook wanneer de kwaliteit van de Nederlandse bedrijven beter is. Op een gegeven moment kan men namelijk niet meer datgene voor een product of een gebouw betalen wat het de Nederlandse producent kost.

Een belangrijke kostenpost voor bedrijven zijn de loonkosten. Het klinkt natuurlijk mooi om alle werknemers een salarisverhoging te geven. Veel werkgevers zouden daar ook geen problemen mee hebben wanneer ze de kosten in hun producten kunnen doorberekenen. Maar dat is nu juist het probleem. In de vervoersector en transport worden tegenwoordig al Polen en andere Oost-Europese medewerkers ingezet die lagere lonen hebben. Ook in de metaal kom je regelmatig Poolse samenstellers en lassers tegen. Deze werken in de meeste gevallen voor minder geld dan de Nederlandse werknemers.

Het gevolg is dat Nederlandse werknemers op straat komen te staan. Dit komt juist doordat ze hogere salarissen hebben. Daarom moet Europa een eerlijk beleid hebben naar al de burgers in Europese lidstaten. Het kan niet zo zijn dat medewerkers over de grenzen het werk voor Nederlandse werknemers in beslag gaan nemen omdat Nederlandse werknemers te duur zijn. Daarnaast draagt Nederland bovendien ook nog behoorlijk wat geld aan de EU af om de Zuid en Oost-Europese landen er bovenop te helpen. Zo gaat Nederland natuurlijk ten gronde.