Omzetdaling van 7,5 procent Nederlandse industrie in tweede kwartaal 2023

In het tweede kwartaal van 2023 hebben bedrijven in de industrie te maken gehad met een behoorlijke omzetdaling. Industriële bedrijven hadden te maken met een inkomstendaling van gemiddeld 7,5 procent. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit statistiekbureau spreekt van de grootste daling sinds 2020 dat jaar was het coronajaar. Volgens het CBS kregen met name bedrijven in de chemische industrie te maken met een daling evenals raffinaderijen. In deze sectoren van de industrie kwam de omzetdaling uit op 30 procent. Verder had ook de papierindustrie te maken met een daling.

Die daling kwam uit op 12 procent. De verkoop aan het buitenland daalde in kwartaal twee aanzienlijk. Er zijn echter ook bedrijfstakken die het heel goed doen. Hierbij kun je denken aan de machinebouw en de auto-industrie. In het tweede kwartaal kwam het aantal faillissementen in de industrie op 62 bedrijven. In het zelfde kwartaal vorig jaar waren dat nog 39 bedrijven.  In het eerste kwartaal van 2023 lag het aantal faillissementen nog op 80. Kwartaal 2 toont dus wel een lager aantal faillissementen.