De prijs van aardgas maandag 21 augustus 2023 aanzienlijk gestegen

Aardgas is een onderwerp geweest dat vooral in 2022 de gemoederen aanzienlijk bezig hield. In 2023 lijkt er echter een nieuwe ontwikkeling plaats te vinden die er voor zorgt dat de aardgasprijs aanzienlijk stijgt. Er zijn geruchten dat er stakingen plaats zullen vinden in de productielocaties voor aardgas in Australië. Deze productielocaties zorgen er voor dat verschillende landen aardgas geleverd krijgen. Als er echter geen aardgas meer geleverd gaat worden vanuit Australië dan neemt het aanbod aan aardgas verder af.

Dit heeft tot gevolg dat handelaren op de aardgasmarkt zenuwachtig worden. Maandag liep de aardgasprijs voor een korte periode op tot 42 euro per megawattuur. Er was sprake van een stijging van 18 procent in de aardgasprijs voor een megawattuur aardgas. Inmiddels is de aardgasprijs omlaag gegaan maar de prijs ligt nu nog steeds boven de 40 euro. Afgelopen weken lag de prijs van aardgas nog onder de 40 euro en zelfs onder de 30 euro.

De nieuwe ontwikkelingen in Australië hebben daarom wel degelijk een effect gehad. De werknemers in Australië willen meer geld hebben op de productielocaties voor vloeibaar aardgas. Deze gunstiger arbeidsvoorwaarden willen ze doormiddel van stakingen afdwingen. Ze hebben een sterke positie. Nu de vraag naar aardgas toeneemt wil men mogelijk sneller de eisen van de werknemers inwilligen.