Omscholen naar technisch beroep niet eenvoudig in 2020

Het is in 2020 niet eenvoudig om jezelf om te laten scholen tot een technische beroepskracht als je geheel geen achtergrond in de techniek hebt. Het probleem op dit gebied zit in de beperkte middelen die bedrijven hebben om nieuwe vakkrachten goed in te werken. Bedrijven hebben hun eigen personeel hard nodig om mee te bewegen op de bewegingen in de economie. Vraag en aanbod stijgt en daalt in 2020 omdat de markt schommelt. Een belangrijke factor is de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. Veel bedrijven merken dat er minder vraag is naar producten, machines en apparaten. Toch kan de vraag ook in korte tijd toenemen als er meer vertrouwen op de markt ontstaat. In dat geval zetten bedrijven juist meer krachten in. Meestal kiezen bedrijven dan voor ervaren technisch personeel. Het inzetten van aankomende vakkrachten wordt door veel bedrijven niet als effectief beschouwd. Er is te weinig tijd om onervaren technisch personeel te begeleiden.

Het omscholen van mensen zonder technische achtergrond naar een technische functie is daardoor eigenlijk niet realistisch. Een dergelijk omscholingstraject had eigenlijk al in 2019 moeten plaatsvinden. Dan kon men nu in 2020 volledig aan de slag in een ondersteunende functie in de techniek. Vraag naar lassers en samenstellers is nog volop aanwezig in 2020. Ook verspaners, onderhoudsmonteurs en monteurs in de mechatronica worden nog veel gevraagd. In deze sectoren kunnen opleidingen worden gevolgd. Dat kan bijvoorbeeld in een BOL variant maar ook in een BBL variant. De laatste variant is werken en leren. Dat is een midden dat wordt ingezet in omscholingstrajecten. Het is dan echter wel belangrijk dat je over voldoende basiskennis beschikt en dat je niet van leek naar vakkracht hoeft te worden opgeleid. Bedrijven worden ook steeds kritischer bij het aannemen van BBL-ers.  Mocht je interesse hebben in BBL in de techniek neem dan contact op met Technicum via de knop BBL Technicum in de menubalk.