Omscholen naar technische functie interessant in 2018

De arbeidsmarkt is in 2018 behoorlijk dynamisch. Net als in 2017 is er in bepaalde sectoren een grote vraag naar personeel. De techniek en de bouw hadden in 2017 al te maken met een gebrek aan technisch personeel om de vacatures op de arbeidsmarkt op te vullen. In 2018 zijn deze tekorten nog lang niet aangevuld. In plaats daarvan is er juist sprake van een groter tekort aan technisch personeel. Dat maakt het nog moeilijker voor bedrijven in de techniek om nieuwe projecten aan te nemen en deadlines te halen. Het gevolg is dat er een vertragende factor optreed in de bouw en de techniek. Er is wel werk maar er zijn te weinig mensen om het werk goed en vakkundig uit te voeren. De vraag naar technisch personeel en bouwpersoneel neemt toe.

Arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt
Toch zijn er nog steeds mensen werkloos in Nederland. Het aanbod op de arbeidsmarkt lijkt helaas niet naadloos aan te sluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Dat maakt dat er gezocht moet worden naar oplossingen. Het is belangrijk dat er bij deze oplossingen wordt gekeken naar alle spelers op de arbeidsmarkt. Zowel de werkgevers, overheid, UWV, uitzendbureaus en de werkzoekenden moeten worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Er is voldoende arbeidspotentieel en ook voldoende kennis en ervaring bij de uitzendbureaus, werkgevers en overheidsinstellingen om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Het probleem is echter dat er geen grote massale aanpak bestaat er moeten maatwerkoplossingen worden bedacht.

Maatwerkoplossingen op de arbeidsmarkt
Mensen verschillen en werkzoekenden verschillen dus ook onderling. De verschillen zitten vooral in opleidingsachtergrond, ervaring, loopbaanontwikkeling en interesses. Dat maakt dat niet iedereen voor elke functie geschikt is of geschikt gemaakt kan worden. Veel werknemers oriënteren zich daarom op bepaalde vacatures en banen waar ze geschikt voor denken te zijn. Het gevaar bestaat dat men kortzichtig wordt en belangrijke kansen laat liggen. Loopbaanadviseurs, uitzendbureaus, opleidingsadviseurs en arbeidsbemiddelaars kunnen soms interessante invalshoeken laten zien en mensen handvaten bieden om de loopbaan een andere richting op te sturen.

Omscholen naar de techniek
Doormiddel van opleidingen en BBL trajecten kunnen werkzoekenden worden ondersteund in hun ontwikkeling in een andere loopbaanrichting. In 2018 kiezen steeds meer werkzoekenden voor een technische opleiding of een technisch BBL traject. BBL trajecten zijn ook opleidingen alleen is er bij BBL sprake van werken en leren. Dat is interessant voor praktijkgerichte deelnemers die naast hun opleiding vooral graag aan de slag willen gaan en geld willen verdienen. Er zijn heel veel verschillende opleidingen in de techniek. Daarom is het belangrijk dat iemand goed ondersteund wordt bij zijn of haar omscholingstraject. Ervaren technische uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn kunnen hier bij ondersteuning bieden.