Nog geen effectieve vervanger voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in de bouw in 2020

De bouwsector in Nederland heeft naast de coronacrisis nog een belangrijke hindernis om goed te kunnen functioneren in 2020. Deze hindernis wordt gevormd door de stikstofwetgeving. Aan het einde van 2019 werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het kabinet door de Raad van State afgekeurd. Daardoor kwam er een einde aan het stikstofbeleid van de overheid. Het werd duidelijk dat de overheid met nieuwe oplossingen moest komen. Er moest meer gedaan worden om de stikstofemissie in de bouw aan te pakken maar er moest ook voor gezorgd worden dat de bouw bestaansrecht zou houden.

Reductie stikstof in de bouw

Tegen het einde van 2019 werden daarom door de overheid snel oplossingen bedacht waardoor de stikstofemissie in Nederland omlaag gebracht kon worden en de bouwsector kon worden gespaard. Dat was echter een tijdelijke oplossing die er onder andere voor heeft gezorgd dat de maximumsnelheid in Nederland omlaag is gebracht naar 100 kilometer per uur. Het is duidelijk dat deze maatregel ook veel weerstand heeft gezorgd. De overheid heeft vanuit de commissie Remkes nieuwe handvaten gekregen om haar stikstofbeleid voor de bouw te herzien en te hervormen. Daar gaat de overheid mee aan de slag aldus minister Schouten. Het is echter nog niet precies duidelijk hoe het nieuwe stikstofbeleid er uit zal zien. Er wordt in ieder geval gesproken over een drempel voor de stikstofuitstoot. Ook zouden bouwbedrijven meer moeten doen om de stikstofemissie van hun machines en voertuigen te reduceren.