Nieuwe wet concurrentiebeding: werknemers kunnen vanaf 2023 gemakkelijker bij concurrent aan de slag

Het concurrentiebeding wordt door verschillende werknemers in Nederland als een belemmerend aspect ervaren voor een eventuele nieuwe sollicitatie of het voortzetten van een loopbaan in dezelfde sector. Doormiddel van het concurrentiebeding wbedrijven voorkomen dat personeel bij een concurrerend bedrijf aan de slag gaat aan het einde of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zitten op dit moment verschillende werknemers ten onrechte vast aan een concurrentiebeding. Daarom wil de minister een wetsvoorstel insturen. Minister Karien van Gennip is van mening dat een concurrentiebeding de doorstoom op de arbeidsmarkt in de weg kan zitten.

Concurrentiebeding op de arbeidsmarkt

Werknemers die bedrijfsgeheimen kennen kunnen hun oud-werkgever veel schade berokkenen als ze deze informatie aan een concurrent doorspelen. Om die reden wordt het concurrentiebeding gebruikt om te voorkomen dat werknemers de overstap gaan maken naar een ander bedrijf in dezelfde sector. Het zogenaamde concurrentiebeding kan echter ook de bewegingsvrijheid van de werknemer beperken. Zeker wanneer een werknemer gespecialiseerd is in een bepaalde functie of sector is dit van meerwaarde op de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen echter het concurrentiebeding gebruiken om werknemers de mogelijkheid te ontnemen om bij een concurrent voor meer geld aan de slag te gaan. Zo kan een bedrijf er ook voor zorgen dat ze op het gebied van loon voor het personeelsbestand minder hoeven te concurreren met andere bedrijven. Personeel kan toch niet gemakkelijk naar een concurrent omdat het concurrentiebeding immers als een belemmering werkt.

Ten onrechte een concurrentiebeding

Volgens minister van Gennip staan in veel arbeidsovereenkomsten nog bepalingen met betrekking tot een concurrentiebeding ook wanneer daar geen reden toe is. Volgens de minister kunnen veel bedrijven geen zwaarwegend bedrijfsbelang noemen met betrekking tot het concurrentiebeding. Als voorbeeld noemt ze cv-installateurs die te maken krijgen met een concurrentiebeding. Deze monteurs zullen in veel gevallen geen echte bedrijfsgeheimen kennen. Desondanks kunnen ze wel een concurrentiebeding in hun contract hebben staan. Bedrijven willen eenvoudigweg niet dat deze specialisten naar een ander bedrijf gaan omdat ze moeilijk te vervangen zijn. In dat geval zijn er dus andere redenen waarom men het concurrentiebeding hanteert in plaats van de redenen die rechtsgeldig zijn in verband met het zwaarwegend bedrijfsbelang.

Nieuwe wet over concurrentiebeding

In de nieuwe wet zal worden vastgelegd wat de maximale periode is waarvoor een concurrentiebeding kan worden toegepast. Daarnaast zullen werkgevers ook duidelijk moeten aangeven waar het concurrentiebeding van toepassing voor is en wat het “zwaarwichtig bedrijfsbelang” daarvan is. Bovendien moeten vertrekkende werknemers een bepaalde vergoeding krijgen. Dit moet een percentage zijn van het laatstverdiende salaris. Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS krijgen werknemers in het buitenland te maken met veel duidelijker omschreven concurrentiebedingen. Daarnaast krijgen werknemers die vertrekken  tussen de 30 en 50 procent van hun salaris, zolang ze niet bij de concurrent aankloppen.