Gebrek aan inwerkcapaciteit werkgever is beperkend voor onervaren werkzoekende in 2023

Een behoorlijke groep werkzoekenden heeft nog niet de mogelijkheid gekregen om aan de slag te gaan bij een bedrijf. Afgelopen week is hierover in het nieuws al een bericht verschenen. Hierin werd gesproken over een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze mismatch is inderdaad in een aantal gevallen aan de orde. Vooral in de techniek, waarin technische vaardigheden toch van groot belang zijn voor de geschiktheid voor een functie, kan een gebrek aan deze vaardigheden er voor zorgen dat iemand niet aan de slag kan. Bedrijven vinden het een groot risico om iemand die geheel geen kennis en ervaring heeft van techniek een baan te bieden waarvoor technische vaardigheden vereist zijn. De kans dat deze loopbaanstap niet gaat slagen is namelijk altijd aanwezig.

Gebrek aan inwerkcapaciteit

Bovendien hebben bedrijven dikwijls niet de capaciteit om allemaal onervaren werknemers te “proberen” in inwerktrajecten. Tijdens deze trajecten zijn er namelijk nogal wat uitvallers. De voorstelling die werkzoekenden in hun cv of motivatie hebben gemaakt van bepaalde werkzaamheden in bijvoorbeeld de techniek kan in de praktijk tegenvallen. Bovendien moeten technische vaardigheden vaak door vakmensen worden bijgebracht in de praktijk. Deze vakmensen hebben het in Nederland smoordruk en kunnen vaak niet voortdurend van hun werkzaamheden afgehaald worden om onervaren krachten te begeleiden.

Functieafhankelijk

Het inwerken van onervaren krachten zorgt daardoor voor minder capaciteit op de werkvloer. Uiteraard kan een goed inwerktraject er wel voor zorgen dat in de toekomst het personeelsbestand kan worden uitgebreid. De factor tijd speelt hierbij echter een belangrijke rol. Voor sommige functies in bijvoorbeeld de productie kan een leek in een redelijk korte periode snel de basisvaardigheden aanleren. In de werktuigbouwkunde, mechatronica, installatietechniek en lastechniek is dat veel moeilijker omdat in die technische beroepen vaak specifieke vaardigheden vereist zijn. Ervaring is in functies in die technische sectoren belangrijker. Ervaring komt dikwijls met de tijd of beter gezegd met de jaren. De snelheid waarmee iemand kan worden ingewerkt is niet alleen functieafhankelijk maar is ook afhankelijk van de persoon zelf en zijn of haar capaciteiten, leergierigheid, opleiding, flexibiliteit en algehele handvaardigheid. De ideale mix op dit gebied is vaak op voorhand (dat wil zeggen voor het inwerktraject begint) moeilijk te bepalen. Voor bedrijven is dat een risicofactor.

Ervaren krachten als leermeester inzetten

Echter is het ook voor de ervaren krachten een hele opgave telkens opnieuw iemand in te werken tot vakkracht. Na een aantal mislukte trajecten op dit gebied is de kans groot dat de motivatie om weer iemand in te werken bijzonder laag is. Vakkrachten kunnen hun tijd wel beter besteden en laten het inwerken van nieuwe krachten dan liever aan iemand anders over. Bedrijven dienen op dit gebied ook goed ondersteuning te bieden en ook rekening te houden met de wensen en (didactische) vaardigheden van hun eigen personeel. Iemand kan wel een goede vakkracht zijn maar dat maakt hem of haar niet automatisch tot een goede leermeester of een geduldige leermeester. De leermeester zal zelf ook getraind moeten zijn voor het overbrengen van kennis en informatie aan aankomende vakkrachten.

Hulp inschakelen

Omdat veel bedrijven het lastig vinden om een specifieke werving en selectieprocedure op te zetten voor aankomende vakkrachten wordt steeds vaker de hulp ingeschakeld door een externe partij. Technicum is een voorbeeld van een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van aankomende vakkrachten. Doormiddel van Technicum ONE trajecten wordt niet alleen de interesse en de motivatie van aankomende vakkrachten gepeild maar worden deze krachten meteen opgeleid tot assistent in een bepaalde technische richting.

Technicum ONE kan gevolgd worden in verschillende richtingen. Bijvoorbeeld mechatronica, installatietechniek, elektrotechniek of een specifieke opleiding in het plaatsen van zonnepanelen. Het interessante van Technicum ONE is dat het voorschakeltraject op een ROC wordt gehouden. Na het afronden van de Technicum ONE opleiding heeft de deelnemer meteen een voorschakeltraject behaald voor een BBL opleiding in een gewenste technische richting. Als de deelnemer daarna bij een bedrijf aan de slag gaat is er al een bepaalde basiskennis aanwezig. De deelnemer kan dan in feite gaan werken en leren. Technicum ondersteund zowel bedrijven als aankomende vakkrachten op dit gebied. Wil je hier meer over weten? Klik dan op de knop Technicum BBL.