Nieuwe scantechniek toont verborgen werk onder schilderij Pablo Picasso in 2018

Schilderijen van Spaanse schilder Pablo Picasso (Málaga, 25 oktober 1881 – Mougins, 8 april 1973) zijn tegenwoordig een fortuin waard. Hij had vroeger beter voor elke eerste schets een nieuw schilderdoek kunnen gebruiken zodat er nog meer van zijn kunstwerken in de omloop kwamen. Toch deden veel kunstschilders dat niet. In plaats daarvan werd een schilderdoek of schilderlinnen vaak hergebruikt en werden er over eerdere ‘studies’ en schetsen heen geschilderd. Dat zorgt er voor dat onder de hedendaagse kunstwerken nog verborgen ‘schatten’ kunnen zitten. Er is echter specialistische apparatuur voor nodig om deze kunstwerken te ontdekken. Tegenwoordig is er echter zeer specialistische apparatuur beschikbaar waarmee men onder de toplaag van schilderijen kan kijken naar eventuele werken die eerder op hetzelfde doek zijn aangebracht.

La Misereuse Accroupie
Dit hadden kunstschilders vroeger echter nooit verwacht. Hun eerder gemaakte werken werden door hen misschien als mislukt of als studie beschouwd maar kunnen nu alsnog aan het licht komen. Zo hebben onderzoekers in de Verenigde Staten ontdekt dat er ander werk schuilgaat onder een schilderij van Pablo Picasso. Het gaat hierbij om het schilderij La Misereuse Accroupie oftewel de Knielende Vrouw. Men heeft onder dit schilderwerk een landschap van Barcelona aangetroffen door gebruik te maken van de nieuwe scantechniek. Dit landschap heeft Picasso gebruikt als basis voor zijn meesterwerk volgens de nieuwszender BBC.

Schildertechniek
Het olieverfschilderij de Knielende Vrouw is een werk dat afkomstig is uit Picasso zijn zogenaamde blauwe periode. Deze periode was 1901 tot en met 1904. Het landschap werd door Picasso een kwartslag gedraaid toen hij het had overgeschilderd. Daarnaast werden de contouren van de heuvels op de achtergrond de rug van de knielende vrouw. De vrouw kreeg daardoor ook de vorm van het Catalaanse landschap. Door de nieuwe scantechniek kan men dus ook inzicht krijgen in de schildertechniek van de kunstschilder. Bovendien kan men proberen te bedenken welke keuzes de schilder heeft gemaakt en waarom hij dat heeft gedaan.

Nieuwe baanbrekende scantechnologie
De nieuwe scantechniek is niet alleen beter maar ook goedkoper dan de bestaande methodes die worden gebruikt in de kunstwereld om onder de toplaag van schilderijen te kijken. Daarnaast is de nieuwe scanner draagbaar waardoor deze makkelijker naar een museum of galerie kan worden meegenomen. Tot voor kort was het scannen van schilderijen alleen mogelijk voor de rijkste musea en galeries. De nieuwe scantechnologie maakt het mogelijk dat veel meer musea hun schilderijen kunnen laten onderzoeken waardoor nog meer verborgen schilderijen kunnen worden ontdekt onder de verflagen van de hedendaags bekende meesterwerken.