Vluchtelingen krijgen sneller werk door nieuwe aanpak in 2016

Vluchtelingen die Nederland binnen komen moeten volgens de overheid zo snel mogelijk aan het werk. Daarvoor was de aanpak die tot 2016 werd gehanteerd echter nauwelijks effectief. Het is belangrijk dat vluchtelingen intensief naar werk worden begeleid. Een tijdje terug is hiervoor een nieuwe aanpak geïmplementeerd in de gemeente Amsterdam. De kans op werk wordt door deze aanpak aanzienlijk vergroot. Van de vluchtelingen met een verblijfsvergunning die sinds 1 juli deze begeleiding hebben gehad heeft inmiddels één op de vijf personen een baan gevonden in Nederland.

Verschillende overheden en instanties zijn van mening dat een snelle aanpak effectief is. Nu Amsterdam met de eerste positieve resultaten komt op dit gebied ziet men dit denkbeeld bevestigd. De asielzoekers die in Amsterdam gaan wonen krijgen direct een coach toegewezen die hen moet begeleiden naar werk. Deze coach opereert als een jobhunter en gaat dus actief op ‘jacht’ naar een baan voor de cliënten die hem of haar zijn toevertrouwd.

In het verleden moesten asielzoekers eerst ingeburgerd zijn voordat ze werk konden zoeken en aanvaarden. Daardoor duurde het vrij lang voordat ze actief konden zijn op de arbeidsmarkt aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. De snelheid in dit traject komt tot stand door het inburgeringsproces parallel te laten lopen met zoeken naar een baan of een opleiding.