Nederlandse overheid leent geld tegen een negatieve rente in 2019

Wat voor veel consumenten de ideale wereld lijkt is voor de Nederlandse overheid mogelijk namelijk geld lenen tegen negatieve rente. Dat betekent dat de overheid geld kan lenen zonder er iets voor te betalen. Sterker nog de Nederlandse overheid krijgt er geld op toe. Organisaties die in de Nederlandse overheid investeren krijgen op die manier geen rente hiervoor maar moeten juist extra betalen. Beleggen in de Nederlandse staat doormiddel van staatsobligaties wordt beschouwd als een veilige investering. De Nederlandse staat heeft namelijk een AAA status. Verzekeraars en pensioenfondsen zijn bij uitstek organisaties die investeren in de Nederlandse staat.

Deze organisaties zijn verplicht om hun risico’s te spreiden en te investeren in veilige fondsen. Door te investeren in de Nederlandse staat wordt het geld veilig gestald en worden risico’s gespreid. De financiële toezichthouder ziet er op toe dat verzekeraars en pensioenfondsen dit op de juiste manier doen. Wopke Hoekstra de minister van financiën wil dat de overheid extra geld gaat lenen zodat er ook extra geld wordt verdiend met de rente die de overheid er op toegelegd krijgt. Het probleem is echter dat de staatsschuld dan wel omhoog gaat en dat is niet heel gunstig. De overheid wil deze staatsschuld juist aflossen de komende tijd. Op dit moment is de Nederlandse staatsschuld vierhonderd miljard euro. Momenteel moet de Nederlandse overheid jaarlijks 5 a 6 miljard euro aan rente betalen.

Ten opzichte van andere Europese landen heeft de Nederlandse overheid een vrij kleine staatsschuld in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product. Dit Bruto Binnenlands Product is wat we in Nederland in een jaar verdienen. Ten opzichte van dit Bruto Binnenlands Product is de Nederlandse staatsschuld 49,3 procent. De Europese norm op dit gebied is echter 60 procent. Daar zit Nederland dus nog ruim onder.

Gemiddeld liggen de staatsschulden binnen Europa op 85 procent ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product. Als men deze cijfers bekijkt kan Nederland meer geld er bij lenen. Ook ten opzichte van andere landen kan Nederland er meer geld bij lenen en toch binnen de grenzen en richtlijnen van de Europese Unie blijven op dit gebied. De overheid wil tientallen miljarden euro’s lenen tegen de lage rente. Met dat geleende geld wil de overheid een investeringsfonds oprichten. Op Prinsjesdag zullen we meer te horen krijgen over de kabinetsplannen op dit gebied.