Nederlandse gemeenten moeten goede huisvesting vinden voor arbeidsmigranten in 2021

Arbeidsmigranten zijn mensen die naar andere landen migreren om daar werkzaamheden te verrichten. In Nederland is een groot tekort aan arbeidskrachten waardoor er veel werk beschikbaar is. Ook voor arbeidsmigranten is er veel werk beschikbaar. Denk hierbij aan werk in de productie, bouw en techniek. Er zijn arbeidsmigranten actief in verschillende Nederlandse gemeentes alleen zijn de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten gehuisvest zijn heel verschillend. In sommige gemeenten gaat het op dit gebied heel goed terwijl er ook gemeenten zijn waarbij de huisvesting van deze groep sterk te wensen overlaat.

Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Nieuwsuur onder veertig gemeenten waar veel arbeidsmigranten zijn gevestigd. Het onderzoek werd gedaan in de vorm van enquête en de conclusie is dat er te weinig goede woningen voor arbeidsmigranten zijn. Er is door ondernemende gemeenten wel regelmatig actie ondernomen. Desondanks worden veel plannen van gemeenten toch afgeblazen. Dat heeft vooral te maken met protesten van omwonenden waar de arbeidsmigranten gehuisvest zouden moeten worden. De gemeente Westland heeft veel arbeidsmigranten, ongeveer zestienduizend zouden daar werkzaam zijn voornamelijk bij agrarische bedrijven. Daar zijn echter maar 886 woningen bijgekomen in de afgelopen vier jaar. Dat is echter veel te weinig om alle arbeidsmigranten goed te huisvesten.

Verder maakte een aantal gemeenten bekend dat er door protesten van omwonenden veel huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten gesneuveld zijn. Het gaat hierbij onder andere om de gemeenten Tilburg en Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast ging de realisering van duizend woonplekken voor arbeidsmigranten in Vlissingen ook niet door vanwege protesten. Roemer, de voormalige fractieleider van de SP, was onderdeel van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Dit team kwam vorig jaar met een rapport waarin ook al duidelijk was dat er een groot tekort is aan goede woningen voor buitenlandse arbeiders in Nederland. Het probleem is echter dat er in heel Nederland een tekort is aan goede woningen, ook voor Nederlanders zelf.