Ruim 80.000 sociale huurwoningen in slechte staat in 2021

In Nederland zijn ruim twee miljoen sociale huurwoningen. Hiervan zijn er zeker 80.000 in matige tot zeer slechte staat. Dit bericht werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt door het RTL Nieuws. Deze organisatie heeft de cijfers van de Autoriteit woningcorporaties onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in Nederland meerdere sociale huurwoningen last hebben van verschillende technische problemen zoals lekkages ook zijn er woningen met vochtproblemen en schimmels. Er werd niet echt een duidelijke oorzaak van de problemen duidelijk. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen de woningcorporaties. Sommige doen het beter dan andere corporaties. Er zijn dus ook woningcorporaties die in het geheel geen slecht onderhouden sociale huurwoning hebben. Dit kan lokaal echter wel verschillen.

Woonstad Rotterdam

De corporatie Woonstad Rotterdam valt bijvoorbeeld op. Deze corporatie heeft ongeveer de helft van de sociale huurwoningen in een ‘matige’, ‘slechte’ of ‘zeer slechte’ staat aldus RTL Nieuws. Volgens corporatie Woonstad Rotterdam wordt niet al het onderhoud gelijktijdig uitgevoerd. Dat zorgt er volgens de corporatie voor dat de zogeheten conditiescore achterblijft. De conditiescore wordt door onderhoudsexperts vastgesteld op basis van een onafhankelijke norm. Tegen RTL Nieuws heeft Woonstad Rotterdam bekend gemaakt dat ze graag meer zou investeren. Dit lukt echter niet altijd  want er “zijn te veel maatschappelijke opgaven en te weinig middelen om nog krachtiger op het verhogen van het onderhoudsniveau in te zetten.” Dat zorgt er voor dat veel sociale huurwoningen in slechte staat verkeren. Gemiddeld zou ruim een op de drie huurders een onderhoudsachterstand ervaren. In sommige wijken is dit percentage nog hoger. Dat zorgt er in sommige gevallen voor dat een huurverlaging voor de huurders van de woning werd toegekend.

APK voor huurwoningen

De Woonbond heeft naar aanleiding van het onderzoek aangegeven dat er een soort apk moet komen voor woningen. De apk voor auto’s is al bekend en maakt duidelijk dat een auto veilig de weg kan. Men moet echter veilig en gezond in een woning kunnen vertoeven. Een periodieke keuring voor een sociale huurwoning is volgens de Woonbond een nuttig middel om de woonkwaliteit te bevorderen voor sociale huurwoningen.