Nederlandse economie harder gegroeid in 2de kwartaal 2018

De economie van Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar iets sterker gegroeid dan eerder werd verwacht. In eerste instantie had het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een groeicijfer van 0,7 procent geraamd voor het tweede kwartaal van 2018 maar dit wordt nu naar 0,8 procent bijgesteld. De toename in de groei wordt vooral toegeschreven door de handel met het buitenland. Daarnaast zijn ook investeringen in vaste activa toegenomen en is de consumptie van huishoudens in Nederland gestegen. Kortom mensen geven meer geld uit. Een belangrijk aspect in deze uitgaven is de toenemende investeringen in woningen en gebouwen.

Deze investeringen zijn opwaarts bijgesteld volgens het statistiekbureau. Daarnaast is er ook meer besteed aan export en is het exportsaldo bijgesteld. Inmiddels is het bruto binnenlands product (bbp) al 17 kwartalen achter elkaar gegroeid. Ten opzichte van 2017 is de economie in het tweede kwartaal van 2018 met 3,1 procent gegroeid. Volgens de eerste berekening was deze toename iets lager namelijk 2,9 procent. Halverwege 2018 kwam het begrotingsoverschot uit op 1,9 procent van het bbp. Het CBS heeft ook bekend gemaakt dat de overheid in de eerste helft van 2018 ruim 5 miljard euro meer overhield dan in de eerste helft van vorig jaar. Dat zorgt er voor dat de overheidsschuld verder naar beneden gaat en dat is goed nieuws.