Nederlandse consumenten zijn minder negatief in december 2022

Consumenten in Nederland zijn in december minder negatief over de economie dan in de maand november. Hoewel het consumentenvertrouwen minde negatief is kan men toch niet spreken van een hoog consumentenvertrouwen in Nederland. De bereidheid om tot kopen over te gaan is nu groter. In de maand december kwam het consumentenvertrouwen op een min 52. Met dit getal ligt het consumentenvertrouwen in Nederland ruim onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde kwam uit op een min 9.

Afgelopen dinsdag 20 december 2022 werden de cijfers hierover bekend gemaakt door het statistiekbureau. In de maand januari van 2000 belande het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau ooit gemeten namelijk op een plus 36. In de maanden september en oktober 2022 kwam het vertrouwen van consumenten op het laagste niveau tot nu toe namelijk op -59. Sinds april 1986 wordt door het CBS elke maand het consumentenvertrouwen gemeten in Nederland. Consumenten in Nederland zijn met name minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden. Ook is het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden inmiddels ook minder negatief.