Nederlanders spaarden in eerste kwartaal 2022 minder

In het eerste kwartaal van 2022 bedroegen de vrije besparingen van Nederlandse huishoudens 11 miljard euro. Dit bedrag is ongeveer 8,7 miljard euro minder dan in dezelfde periode in 2021. Het bericht werd dinsdag 5 juli 2022 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vrije besparingen van Nederlandse huishoudens zijn het totaal aan bedragen die huishoudens wegzetten op spaarrekeningen, beleggen of waar ze schulden mee aflossen.

Volgens het CBS hebben veel consumenten meer geld uitgegeven in Nederland. Dat is de reden waarom er minder werd gespaard. De hoge inflatie heeft er voor gezorgd dat veel producten duurder zijn geworden. Het wil dus niet per definitie zeggen dat men meer heeft gekocht. Consumenten zijn een hoger bedrag kwijt voor de meeste producten die ze aanschaffen omdat de prijzen van veel producten omhoog zijn gegaan. Het CBS geeft echter aan dat er naast de prijsverhoging ook wel meer werd gekocht.

Doordat de coronamaatregelen ten einde kwamen hebben mensen meer geld uitgegeven. Ze konden meer inkopen. Het beschikbaar inkomen van consumenten was 7,1 miljard euro hoger in het eerste kwartaal. Een groot aantal werkgevers had in het eerste kwartaal namelijk de lonen verhoogd. De uitgaven zijn echter veel hoger dan de inkomsten. De koopkracht van veel mensen gaat er dus op achteruit.