Kabinet gaat vergunning verplicht stellen voor uitzendbureaus vanaf 2025

De Nederlandse overheid wil een einde maken aan de misstanden in de uitzendbranche. Er zijn in Nederland ongeveer 15.000 uitzendbureaus actief. Een groot aantal daarvan zal zich wel aan de regels houden maar er zijn ook uitzendbureaus die het minder nauw nemen met de regels en hun flexibele arbeidskrachten uitbuiten. Daarbij zou het met name gaan om uitbuiting van arbeidskrachten. Regelmatig zijn er bij de overheid verhalen aan het licht gekomen over uitzendbureaus die arbeidsmigranten onderbetalen en onderbrengen in slechte woningen. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is er zelfs sprake van de inzet van “knokploegen” bij sommige uitzendorganisaties. Deze zouden worden ingezet om Oost-Europese werknemers te intimideren en slecht te behandelen. Deze praktijken zijn natuurlijk strafbaar, crimineel en zeer slecht voor het imago van de uitzendbranche.

Uitzendbureaus bieden niet dezelfde dienstverlening

Gelukkig zijn er ook veel grote en kleine uitzendbureaus die het goed voor hebben met hun arbeidskrachten. Daarom moeten de goede uitzendbureaus niet onder de slechte uitzendbureaus gaan lijden. Om die reden is het belangrijk dat duidelijk wordt welke uitzendbureaus zich aan de regels houden en welke niet. Daarom heeft het kabinet besloten om een vergunning verplicht stellen voor uitzendbureaus. Als een uitzendbureau voor een vergunning in aanmerking wil komen zal deze aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. Uiteraard gaat het hierbij om equal pay en dus de juiste loonbetaling aan uitzendkrachten die worden uitgeleend. Verder moeten uitzendkrachten in een gecertificeerde huisvesting voor arbeidsmigranten worden gebracht. Uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden, krijgen geen vergunningen en moeten de deuren sluiten.

Nieuwe wetgeving

Door de nieuwe wetgeving moet niet alleen uitbuiting van arbeidsmigranten worden tegengegaan. Er moet ook meer transparantie worden geboden op de flexibele arbeidsmarkt. De dienstverlening van uitzendbureaus moet betrouwbaar zijn naar de overheid, naar de werkgevers, werknemers en de maatschappij. Uitzendbureaus vormen een belangrijke rol in het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat ze hun taken zorgvuldig uitvoeren. Het overschrijden van de regels van equal pay en huisvestiging moet stoppen. Het certificaat maakt straks duidelijk welke uitzendbureaus nog flexibel personeel mogen bemiddelen. Daarnaast moeten uitzendbureaus ook een verklaring omtrent het gedrag hebben. Verder moeten uitzendbureaus een waarborgsom van 100.000 euro betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Op de naleving worden bedrijven periodiek gecontroleerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de juiste betaling van het loon en het correct invullen van de belastingaangifte. Uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden verliezen hun certificaat en mogen niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. De overheid gaat in totaal 10,5 miljoen euro uittrekken voor de regeling. De regel zal naar verwachting vanaf 2025 ingaan.