Nederland sluit zich niet aan bij plan om te stoppen met investeringen in fossiele energie in 2021

Tijdens de klimaattop in Glasgow hebben een aantal landen met elkaar afspraken gemaakt om te stoppen met investeringen in fossiele energieprojecten die wereldwijd plaatsvinden. Nederland heeft zich hier vooralsnog niet bij aangesloten. Het plan om te stoppen met investeringen in fossiele energieprojecten is overigens afkomstig van het Verenigd Koninkrijk. Geen wonder dat de kopgroep van het plan zich komende donderdag zal presenteren in de klimaattop in Glasgow. Dat gebeurd op initiatief van het gastland. De kans bestaat dat naast het Verenigd Koninkrijk ook Amerika zal deelnemen. Zweden en Denemarken hebben al aangegeven dat ze gaan deelnemen aan de plannen.

Op dit moment investeren de deelnemende landen nog jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in fossiele energieprojecten in het buitenland. Naast landen steunen ook organisaties de plannen. Hierbij kun je denken aan de Europese Investeringsbank (EIB). Deze organisatie heeft woensdag 3 november 2021 al aan nieuwswebsite nu.nl laten weten dat ze het voorstel steunen. Het is op dit moment onduidelijk wat het effect precies zal zijn als meer landen besluiten om de investeringen af te bouwen in fossiele brandstoffen. Als landen hiervoor kiezen kunnen er ook andere landen zijn die juist hun investeringen op dit gebied vergroten. Dat maakt dit soort afspraken vooral tot politieke keuzes en overwegingen met symbolische waarde. Het daadwerkelijke effect op het klimaat moet nog bewezen worden. Dat bewijs je overigens niet met mooie woorden en plannen maar met daden.