Nederland sluit zich aan bij anti-kolencoalitie op 16 november 2017

Op de klimaattop in Bonn heeft Nederland zich donderdag 16 november 2017 aangesloten bij de anti-kolencoalitie. Deze coalitie is een samenwerkingsverband dat zich richt op de reductie van het gebruik van steenkolen. Het verbanden van steenkool zorgt voor zeer veel CO2 uitstoot. Steenkool is net als bruinkool sterk vervuilend alleen is bruinkool nog vervuilender. Wereldwijd worden kolen echter nog steeds gebruikt. Deze fossiele brandstoffen worden onder andere gebruikt voor het opwekken van elektrische energie in kolencentrales.

Kolencentrales
Op dit moment wordt er nog veel steenkool verbrand in kolencentrales. Dit zijn energiecentrales waarin steenkool als brandstof wordt gebruikt om water te verwarmen. De stoom die daardoor veroorzaakt wordt zorgt er voor dat er grote stoomturbines in beweging worden gebracht. Dit zijn als het ware superwindmolens die de bewegingsenergie die ontstaat door de stoomdruk omzetten in elektrische energie.

Tot zover het technische verhaal, het milieuaspect is net zo belangrijk. Kolencentrales kunnen effectief elektrische energie opwekken en doen dit sneller dan bijvoorbeeld een windmolen. Je hebt daardoor nogal wat windmolens nodig om dezelfde hoeveelheid elektrische energie op te wekken als een kolencentrale. Omdat dit er voor zorgt dat er nogal wat windmolens geplaatst moeten worden kost het tijd voordat de energietransitie van steenkool naar windturbines of windenergie nogal wat tijd in beslag neemt. Veel bedrijven en overheden zijn daardoor erg huiverig om afscheid te nemen van kolencentrales hoewel deze elektriciteitscentrales wel aantoonbaar vervuilend zijn en zeer veel CO2 uitstoten.

Anti-kolencoalitie
Toch moet er wereldwijd wat gebeuren. Het gebruik van steenkool moet echt zoveel mogelijk teruggedrongen worden om de CO2 uitstoot te beperken. Daardoor ontstaat er een steeds grotere groep die zich echt tegen het gebruik van steenkolen keert. Dit kwam ook aan de orde op de klimaattop in Bonn. In deze Duitse stad kwam ook de wereldwijde anti-kolencoalitie orde. Dit is een beweging die zich inzet tegen het gebruik van kolen. De anti-kolencoalitie bestaat uit twintig landen en twee Amerikaanse staten. Ook Nederland heeft zich tijdens de klimaattop aangesloten bij de Anti-kolencoalitie. Gezamenlijk hebben de landen van de anti-kolencoalitie afgesproken om uiterlijk in 2030 te stoppen met het gebruik van steenkool voor stroomopwekking. Het Nederlandse kabinet heeft dit echter ook in het nieuwe regeerakkoord opgenomen.

Energietransitie van kolen naar duurzame energie
De Anti-kolencoalitie is een initiatief van de Marshalleilanden, Groot-Brittannië en Canada. Door samen te werken en kennis en technologie te delen kunnen landen effectiever de energietransitie uitvoeren van steenkool naar andere duurzamere energiebronnen. De landen van de anti-kolencoalitie hopen dat er zoveel mogelijk landen zich aansluiten bij dit initiatief zodat zoveel mogelijk kennis en innovatie wordt gedeeld op dit gebied en zo snel mogelijk gestopt kan worden met het gebruik van steenkool zodat de CO2 uitstoot in de wereld verder omlaag gaat.