Nederland had record aantal ondernemingen in 2016

Nederland had in 2016 een record aantal ondernemingen binnen haar landsgrenzen. Dit kwam naar voren uit het jaarrapport van de Kamer van Koophandel. In dit jaarrapport staat dat er in 2016 in totaal 1.832.812 ondernemingen waren in Nederland. Dit aantal ligt drie procent hoger dan het aantal ondernemingen in 2015. De toename in het aantal ondernemingen heeft voornamelijk te maken met de groei in het aantal zelfstandigen zonder personeel. Van deze zogenaamde zzp’ers kwam er in 2016 ongeveer vier procent. Meer dan de helft van de ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn is een zzp-onderneming.

In verschillende sectoren is er sprake van een groei in het aantal ondernemingen. Met name in de sector logistiek is sprake van een groei in het aantal ondernemingen merkbaar geweest in 2016. De herziene taxiwet leverde vooral nieuwe kansen op. Hierdoor nam het aantal taxiondernemers toe in met name de plattelandsstreken. Subsidieregelingen en pilots van engergiebesparingsprojecten zorgden er voor dat in de sector industrie nieuwe ondernemingen ontstonden.

De Kamer van Koophandel had ook onderzocht hoe het gesteld is met de overlevingskansen van de nieuwe bedrijven. Volgens de KvK lukt het gemiddeld zestig procent om de eerste vijf jaar te blijven bestaan. De detailhandel scoort op dit punt het slechtste, in deze sector lukt slechts 46 procent het om de eerste vijf jaar te blijven bestaan. Doordat financiële instellingen zich moeten houden aan strenge wetten en regels doet deze sector het beter. In deze sector lukt het 75 procent om de eerste vijf jaar door te komen. Naast de financiële instellingen doen ook bedrijven in de landbouwsector, de milieusector en de sector Energie het verhoudingsgewijs goed op dit gebied.