Nederland gaat eerste waterstofnetwerk bouwen vanaf 2023

Nederland wil investeren in waterstof. Doormiddel van de bouw van het eerste groene waterstofnetwerk wil Nederland een belangrijke eerste stap zetten in het gebruiken van waterstof. Dit eerste waterstofnetwerk zal worden geplaatst in de Rotterdamse Maatsvlakte. Voor 2025 moet op deze locatie een leidingnetwerk worden aangebracht van in totaal 1.200 kilometer. Door deze leidingen zal het waterstof worden getransporteerd. Het waterstof zal niet alleen naar Nederlandse afnemers worden getransporteerd maar ook naar buitenlandse partijen. Doormiddel van dit waterstoftransport zal Nederland een “energiehub” op het van aardgas moeten worden in Europa.

Elektrolyse

Waterstof kan duurzaam worden opgewekt uit water doormiddel van elektrolyse. Hiervoor is een enorme hoeveelheid elektriciteit nodig. Als deze elektriciteit duurzaam wordt opgewekt kan ook waterstof op een duurzame manier worden geproduceerd. Met alleen zonnepanelen kom je er niet, er zullen ook veel windmolens moeten worden gebouwd als men waterstof op grote schaal wil produceren. Waterstof wordt door de overheid en verschillende andere organisaties en specialisten beschouwd als een mogelijke vervanger voor aardgas. Veel woningen en andere gebouwen verbruiken aardgas nog als brandstof voor verwarmingssystemen. Hoewel er steeds meer warmtepompen worden geplaatst wordt ook duidelijk dat warmtepompen niet in alle situaties de gewenste oplossingen leveren.

Waterstof als oplossing

Dat komt omdat warmtepompen veel eisen stellen aan de isolatie van gebouwen. Gebouwen die niet goed geïsoleerd zijn kunnen niet effectief worden verwarmd met lagetemperatuursverwarming zoals een warmtepomp. Aardgas is met name voor de oudere gebouwen waaronder monumentale panden ook in 2023 nog steeds de belangrijkste brandstof. Daarom moet er gezocht worden naar een andere oplossing dan warmtepompen en dat is een ander soort gas. Waterstof is een gas dat gebruikt kan worden in zogenaamde waterstofketels. Hierin wordt het waterstof verbrand zodat met de hitte het water van de centrale verwarming op temperatuur gebracht kan worden. Waterstof wordt dus in feite hetzelfde gebruikt als aardgas alleen kan men waterstof op een duurzamere manier produceren.