Nationaal Woonplan: verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet verdwijnen vanaf 2020

Het Nationale Woonplan dat door CDA-Kamerlid Julius Terpstra onlangs werd aangekondigd bevat onder andere een opmerking over de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Deze heffing zou moeten verdwijnen als het aan het CDA ligt. Door het opheffen van de verhuurdersheffing krijgen woningbouwcorporaties meer financiële mogelijkheden om betaalbare huurwoningen te bouwen. Dat moeten deze corporaties dat natuurlijk ook doen. Er moeten meer huurwoningen beschikbaar komen die door een groot aantal huurders ook als betaalbaar kunnen worden beschouwd. Op dit moment is er weinig aanbod in het aantal beschikbare en betaalbare huurwoningen. Verder is er ook in het aantal middenhuurwoningen met een huur tot ongeveer 1000 euro per maand weinig beschikbaar.

Het CDA wil dat woningcorporaties ook voor dit segment meer woningen gaan bouwen en verhuren. Dit staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat vrijdag 30 oktober 2020 in de middag wordt gepresenteerd. Het lijkt er op dat het CDA de focus gaat leggen op de woningmarkt. De politieke partij wil de positie van starters op de woningmarkt verbeteren maar ook het aan bod aan betaalbare huurwoningen vergroten. Het is duidelijk dat er problemen zijn op de woningmarkt. Vraag en aanbod op de woningmarkt is niet in balans. Vooral de starters en de mensen met middeninkomens of lager ervaren moeilijkheden als ze een woning willen kopen of huren. Het CDA wil met haar verkiezingsprogramma er voor zorgen dat voor deze groepen de kansen op de koopwoningmarkt en op de huurwoningmarkt worden vergroot.