Molenaarsambacht op UNESCO lijst immaterieel cultureel erfgoed vanaf 2017

Het molenaarsambacht is in 2017 toegevoegd op de internationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Dat is op donderdag 7 december 2017 bekend gemaakt op de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag over immaterieel erfgoed. De vergadering vond plaats in Zuid-Korea en werd onder andere bijgewoond door een aantal Nederlandse molenaars. Deze molenaars waren apart naar Zuid-Korea gereisd  om de bijeenkomst bij te wonen.

Ingrid van Engelshoven de minister van Cultuur geeft aan dat ze heel trots is op het feit dat het molenaarsambacht op de lijst staat van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Volgens de minister is het voor het eerst dat er Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Volgens Engelshoven is het molenaarschap een prachtig ambacht dat hoort bij de Nederlandse cultuur.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Verschillende molenaarsorganisaties hebben zich ingezet om het ambacht molenaar op de UNESCO lijst te krijgen. De volgende organisaties hebben onder andere een bijdrage geleverd:

  • Het Gilde van Vrijwillige Molenaars,
  • Vereniging De Hollandsche Molen,
  • Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
  • Gild Fryske Mounders.

Vanaf de negentiende eeuw zijn er in Nederland verschillende molens in stilstand gekomen. Dat zorgde er voor dat er veel kennis is verdwenen over het werk van een molenaar. Daardoor dreigde het molenaarsvak zelfs uit te sterven in Nederland en zelfs in de wereld. Er zijn echter in Nederland ongeveer 50 beroepsmolenaars actief die zich inzetten voor het operationeel houden van molens. Zij houden samen met honderden vrijwillige molenaars zoveel mogelijk monumentale molens in beweging.

Opleiding voor vrijwillige molenaars
De Nederlandse Molendatabase geeft aan dat Nederland ruim twaalfhonderd werkende molens heeft. Molenaars hebben verschillende plannen voor de toekomst die er voor zorgen dat hun ambacht niet uitsterft en de molens ook blijven bestaan. Zo is er onder andere een opleiding voor vrijwillige molenaars. Daarnaast wordt de kennis over het ambacht gedeeld met het publiek. Dit gebeurd bijvoorbeeld tijdens de Nationale Molendag.