Minder Waalse werknemers willen in Vlaanderen werken in 2021

Het aantal Walen dat in Vlaanderen wil werken is de afgelopen jaren afgenomen. In een periode van 10 jaar is het aantal werkende Walen in Vlaanderen gedaald met maar liefst 20 procent. Dit is naar voren gekomen uit cijfers die door het Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) zijn verzameld. De Tijd heeft het bericht in de media gebracht. Volgens het bericht werkten er in 2011 nog 53.000 Walen bij bedrijven in Vlaanderen. Inmiddels is dit aantal afgenomen tot 42.000 Walen.

Volgens het artikel van De Tijd is de ontwikkeling opmerkelijk. Veel bedrijven in Vlaanderen hebben moeite met het vinden van personeel. Om die reden is het logische dat er extra Waalse arbeidskrachten aan de slag gaan bij Vlaamse bedrijven. Bothuyne geeft aan dat Vlaanderen een tekort heeft aan personeel en dat daarentegen Wallonië en Brussel een overschot hebben aan personeel. Aan het einde van de maand juli waren er bijna 300.000 werkzoekenden volgens  Bothuyne. Er zijn echter steeds meer Walen die in hun eigen woonplaats of in hun eigen omgeving een baan kunnen vinden. Deze groep zou volgens arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) minder snel bereid zijn om naar Vlaanderen te vertrekken voor werk. Op de Waalse arbeidsmarkt zijn meer mogelijkheden om een baan te vinden in 2021 ten opzichte van 2011. Ook in Wallonië is er meer kans op werk en neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe.