Minder vraag naar architecten vanwege de coronacrisis in 2020

Volgens het UWV zijn er in bepaalde sectoren minder banen beschikbaar door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen die daaruit voortvloeien. Naast de horeca, cultuur en de detailhandel zijn er ook in de bouw minder banen beschikbaar. Het UWV geeft aan dat vooral minder werk beschikbaar is voor architecten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een terugloop in het aantal nieuwbouwprojecten. Deze terugloop in de nieuwbouw komt overigens niet alleen voort uit de coronacrisis. De stikstofproblemen en pfa-discussie heeft ook gezorgd voor een terugloop in projecten. Omdat architecten over het algemeen aan de beginfase van een bouwplan worden ingeschakeld merken deze werknemers het eerste een terugloop in de bouwactiviteiten. Voor veel uitvoerende werknemers in de bouw is op dit moment nog wel voldoende werk.

Hierbij kun je denken aan timmermannen, elektromonteurs en installatiemonteurs. Omdat er minder nieuwe bouwprojecten worden opgestart zullen werknemers in deze functies in de toekomst ook minder werkdruk ervaren. De kans bestaat dat er bouwondernemingen failliet verklaard zullen worden bij een terugloop in de bouwproductie. Voor installatiemonteurs en elektromonteurs zal echter nog wel werk blijven bestaan omdat deze monteurs een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Daar liggen wellicht ook kansen voor architecten die zich meer kunnen richten op het verduurzamen van de huidige woningen. Ze kunnen bedenken hoe veel gebouwde woningen duurzamer gemaakt kunnen worden. Daarbij is technische kennis van installaties wel van groot belang.