Microwoningen populair in 2018

Microwoningen zijn kleine woningen in de vorm van appartementen die een oppervlakte hebben van 20 tot 50 vierkante meter. De kleine woningen zijn vooral in trek bij studenten, afgestudeerden en starters op de woningmarkt. Microwoningen worden populairder omdat het aantal grote gezinnen afneemt in Nederland. Volgens Bart Dopper van Stec Groep worden de moderne nieuwbouwwoningen ook steeds kleiner. De Stec Groep is een vastgoedonderzoeksbureau dat voor de overheid onderzoek heeft gedaan naar klein wonen.

Kleiner wonen
Uit dit onderzoek komt naar voren dat nieuwbouwwoningen steeds kleiner zijn geworden. Niet alleen de steeds kleinere gezinnen zouden een rol spelen bij het kleiner wonen maar ook de ontwikkeling dat steeds meer mensen in de stad willen wonen speelt een rol. Dat zorgt er voor dat er meer woningen worden gebouwd in de stad maar in de stad is over het algemeen weinig woonruimte. Daarom worden wooneenheden kleiner waardoor meerdere woningen op een bepaald stuk grond kunnen worden gebouwd. Denk hierbij aan grote flats die voorzien zijn van appartementen. Hoe meer kleine appartementen worden gebouwd hoe meer woonruimten op een beperkt stuk grond kunnen worden gebouwd. Daardoor zijn microwoningen een ideale oplossing voor de oververhitte woningmarkt in de grote steden.

Flexibilisering op de arbeidsmarkt

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt ook een rol speelt bij de woningkeuze. Werknemers wisselen steeds vaker van werkgever en zullen daardoor ook vaker moeten verhuizen indien het nieuwe werk op een andere locatie wordt uitgevoerd.

Ook het aantal zzp’ers dat actief is in Nederland maakt duidelijk dat er sprake is van flexibilisering op de arbeidsmarkt. Er zijn in Nederland inmiddels ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel werkzaam. Dikwijls voeren die verschillende opdrachten uit voor opdrachtgevers op diverse locaties door heel Nederland. Van deze groep woont ook een deel flexibel. Dat houdt in dat ze regelmatig gaan verhuizen. Iemand die regelmatig van plan is om te verhuizen zal niet veel willen investeren in een woning en zal over het algemeen ook niet veel meubels of andere objecten hebben voor de woninginrichting. Hoe kleiner de inboedel hoe flexibeler men is met verhuizen.

Men woont langer alleen
Een andere opvallende ontwikkeling is dat men langer alleen blijft wonen. In grote steden waar de woningmarkt onder druk staat blijven mensen langer alleen wonen. Hierbij kun je denken aan studenten die liever wat langer gebruik maken van een kleine studentenwoning totdat ze een baan en/of partner hebben gevonden. De omgevingscomponenten zijn echter wel van belang aldus Bart Dopper van de Stec Group. Daarom willen de mensen die in een microwoning wonen wel faciliteiten in de buurt van hun woning hebben.

Microwoning of tiny house
Een microwoning is niet hetzelfde als een zogenaamd tiny house. Een microwoning is over het algemeen in een verstedelijkt gebied gebouwd en een tiny house staat over het algemeen buiten de stad. Mensen met een tiny house leven vaak minimalistisch en hebben een grote hang naar duurzaamheid. Dit houdt in dat ze van hun tiny house een passiefhuis hebben gemaakt of een nulwoning.
Een passiefhuis is een huis die niet actief hoeft te worden voorzien van externe energiebronnen uit fossiele brandstoffen. Een nulwoning is een woning waarvan het energieverbruik en de energieopbrengst er voor zorgen dat de woning CO2 neutraal is of klimaatneutraal. Dat houdt in dat een nulwoning of passiefhuis geen belasting vormen voor het milieu en het daarbij behorende klimaat. Een tiny house hoeft echter niet beslist een nulwoning of passief huis te zijn.

Een microwoning of microappartement is meestal niet gericht op energieneutraal of CO2 neutraal bouwen. Deze woningen zijn meestal geplaatst op locatie in de buurt van stadcentrums. Mensen die een microwoning bewonen doen dit meer uit praktische overwegingen dan de focus op duurzaamheid.