Metaalsectoren gaan staken

FNV Bondgenoten heeft uitzendbureaus 13 september 2013 laten weten dat de bond vanaf 20 september 2013 acties, waaronder werkstakingen, in de Metaalsectoren gaat organiseren. Het gaat hierbij om landelijke acties in alle sectoren binnen wat wel genoemd wordt de ‘groot metaal’ en de ‘klein metaal’.

Uitzendkrachten
FNV Bondgenoten is daarnaast voornemens ook de uitzendkrachten op te roepen om deel te nemen aan de door hen te organiseren acties. Uitzendkrachten hebben een direct belang bij de stakingen volgens de FNV. De uitzendkrachten zouden namelijk door de stakingen ook kunnen profiteren van de afspraken die de FNV met de werkgevers in de metaalsectoren maakt. Deze cao-afspraken gelden namelijk in veel gevallen ook voor inleen personeel.

Uitzendbureaus
Het ABU-secretariaat wil uitzendbureaus er aan herinneren dat het op grond van artikel 10 Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) verboden is om bij een bedrijf, onderneming of gedeelte daarvan, waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst, arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Uitzendkrachten mogen daarom tijdens stakingen bij bedrijven niet worden ingezet.

Gedragsregels voor Uitzendondernemingen
Daarnaast is ook in artikel 5 van de Gedragsregels voor Uitzendondernemingen bepaald dat uitzendondernemingen geen uitzendkrachten zullen aantrekken of inzetten met het oog op het arbeidsconflict en voor de werkzaamheden die gewoonlijk door de stakers worden verricht. Ten aanzien van reeds ter beschikking gestelde uitzendkrachten kan de terbeschikkingstelling voortduren, mits deze uitzendkrachten het verloop van het arbeidsconflict niet beïnvloeden door neergelegd werk van stakers over te nemen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen uitzendbureaus en uitzendkrachten de website van de ABU bekijken. Daarop staan de actuele stakingsmeldingen.