Meeste Nederlandse octrooiaanvragen komen uit Noord-Brabant in 2016

Nederland is een innovatief land. Verschillende startups en fintech bedrijven bedenken technologische oplossingen voor bedrijven en consumenten. Naast deze bedrijven zijn er binnen de grenzen van Nederland nog tal van bedrijven actief die innovatieve producten bedenken en produceren. Kennis levert een voorsprong op in de markt maar kennis moet ook beschermd worden. Daarvoor worden aanvragen ingediend bij een octrooibureau. Nederlandse bedrijven kunnen een octrooi indienen bij het Europees Octrooibureau. Wereldwijd staat Nederland op de zevende plaats als het gaat om het indienen van octrooien bij het Europees Octrooibureau.

Het valt op dat veel Nederlandse bedrijven die een octrooi aanvragen gevestigd zijn de provincie Noord-Brabant. Dit is de provincie waar de meeste occtrooiaanvragen vandaan komen. Naast deze provincie worden ook vanuit Zuid-Holland en Limburg veel octrooiaanvragen ingediend bij het EOB. Als men kijkt naar Europa dan is Noord-Brabant de op vier na grootste aanvrager van octrooien. Dit is echter op provincieniveau

Als men kijkt naar steden in Europa dan is de Nederlandse stad Eindhoven de stad waar vandaan de meeste octrooien worden aangevraagd. Er kwamen van Eindhoven maar liefst 2.850 octrooiaanvragen in 2016. Vanuit Amsterdam kwamen 424 octrooiaanvragen en vanuit Rotterdam 260 octrooiaanvragen.

Men kan het aantal aanvragen voor een octrooi ook vergelijken met het aantal inwoners van een land. Als men dit doet dan staat Nederland op de tweede plaats. In Nederland worden 405 octrooien aangevraagd per miljoen inwoners. Vanuit Zwitsersland worden verhoudingsgewijs het meeste octrooien aangevraagd per inwoner. In dat land ligt het aantal aanvragen voor een octrooi op 892 aanvragen per miljoen inwoners. De derde plaats in deze octrooiranglijst is voor Zweden.