Meer woningzoekers in 2022

Er zijn in Nederland meer mensen die willen verhuizen maar geen passende woning kunnen vinden. Sinds 2015 is het aantal mensen in deze categorie bijna verdubbeld. Dit bericht is bekend gemaakt door statistiekbureau CBS op woensdag 23 november 2022. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er nog veel jongeren die bij hun ouders wonen die moeite hebben met het vinden van een woning. Daarnaast zijn er ook veel alleenstaanden onder de veertig die hebben problemen met het vinden van een huis.

Woning zoekenden

In het jaar 2015 had bijna drie procent van de mensen in Nederland problemen met het vinden van een eerste woning of een andere woning. In 2021 is dit percentage gestegen tot meer dan zes procent. In aantallen is het verschil uit te drukken in bijna 400.000 mensen in 2015, tot bijna 900.000 in 2021. Mensen die geen woning bezitten en in 2021 ergens anders wilden gaan wonen hebben het grootste probleem met het vinden van een ander huis.

Woningmarkt

Op plaatsen waar er grote krapte is op de woningmarkt hebben juist mensen die geen koopwoning kunnen verkopen een achterstand op de woningmarkt. Het verkopen van een woning in de afgelopen jaren zorgde voor meer vermogen vanwege de hogere opbrengst die de meeste woningverkopers kregen. Als men geen woning kan verkopen krijgt men ook geen extra vermogen en dan is het heel moeilijk concurreren op de woningmarkt. Met name in de tweede helft van 2021 en in de eerste helft van dit jaar schoten de prijzen van woningen omhoog. De afgelopen drie maanden is er juist sprake van een lichte daling.