Weinig huizen gekocht in januari 2022

Door het beperkte woningaanbod en de steeds hogere woningprijzen is de verkoop van koopwoningen in Nederland teruggelopen. In de maand januari zijn in Nederland verhoudingsgewijs weinig woningen verkocht. Dit hebben het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt. Volgens deze organisaties zijn er in totaal 14.053 woningtransacties geweest in de maand januari. Dit aantal ligt 43 procent lager dan in dezelfde maand in 2021.

Er wordt door het CBS en het Kadaster echter geen verklaring gegeven voor de daling. Wel is benoemd dat in het begin van 2021 veel starters een woning hebben gekocht. Dat kwam omdat in die periode nieuwe wet en regelgeving van kracht werd. Starters die aan bepaalde voorwaarden voldeden hoefden bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting te betalen vanaf de start van 2021. Veel starters hadden daarom gewacht met de overdracht tot januari 2021. Hierdoor ontstond in die maand een piek in de woningverkopen. De laatste maanden van 2020 hadden veel starters juist geen woningtransactie gedaan.

Het aanbod aan betaalbare woningen is op de woningmarkt erg klein. Dit is al maanden het geval. Als er weinig aanbod is treed de woningmarkt op slot. Er vind minder doorstroming plaats omdat mensen het spannend vinden om hun eigen woning te koop te zetten omdat ze nog geen nieuwe woning hebben gekocht. Door een gebrek aan doorstroming komt het aantal transacties steeds verder onder druk te staan.