Meer werkenden in tweede kwartaal 2019

In Nederland groeit de werkzame beroepsbevolking. Het aantal werknemers is toegenomen in het tweede kwartaal alleen is de stijging in het aantal werkenden wel minder toegenomen dan in het eerste kwartaal. In de afgelopen drie maanden zijn er ongeveer 11.000 werknemers maandelijks bijgekomen. In de maanden januari, februari en maart groeide het aantal werknemers nog zestienduizend per maand was. Op donderdag 20 juni 2019 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de arbeidsmarkt bekend gemaakt. in totaal waren er in mei ongeveer 8,9 miljoen werkenden.

Dit aantal komt overeen met 68,7 procent van de bevolking. Het aantal werkenden is vergelijkbaar met de maanden maart en april. Bij de bepaling van het aantal werkenden is gekeken naar de beroepsbevolking. Deze beroepsbevolking werd door het CBS vastgesteld in de leeftijd van 15 tot 75 jaar oud. In deze groep nam het aantal werknemers afgelopen drie maanden toe met elfduizend per maand. Sinds november 2018 blijft arbeidsdeelname onder mannen ongeveer gelijk namelijk 73,1 procent. De arbeidsdeelname is vanaf 2018 gestegen met 0,5 procentpunt tot 64,3 procent.