Meer werkende 55plussers in 2019 ten opzichte van 2014

Steeds meer ouderen blijven doorwerken. Dat komt duidelijk naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2014 in totaal 1,3 miljoen werknemers in Nederland in de leeftijd van 55 jaar of ouder. Inmiddels is dit aantal gestegen naar 1,6 miljoen in 2019. Ook het aantal 65 plussers dat werkt is gegroeid in dezelfde periode. Dit aantal steeg van 178.000 in 2014 naar 265.000 in 2019.
Volgens het CBS zorgt de vergrijzing in Nederland er voor dat er veel meer 55-plussers aan het werk blijven.

Er is namelijk een toename in het aantal mensen van 55 jaar en ouder in Nederland. Door de afschaffing van verschillende soorten regelingen zoals de vut- en prepensioenregeling blijven mensen langer doorwerken. Ook het verschuiven van de aow-gerechtigde leeftijd speelt een belangrijke rol op dit gebied. In totaal waren er in het derde kwartaal van dit jaar 9 miljoen mensen met betaald werk in Nederland. Dat is 106.000 meer dan een jaar geleden. Ongeveer 60 procent van die groei in werknemers komt uit de groep 45 tot 75-jarigen. Dit heeft dus te maken met de vergrijzing. Aan de andere kant is er sprake van ontgroening. Er is dus ook sprake van een veel kleinere stijging in het aantal werkenden in de leeftijd tussen de 15 en 45 jaar.