Meer verkochte huizen geregistreerd in januari 2017

Aan het begin van 2017 was er sprake van een stijging in het aantal verkochte woningen. Volgens het Kadaster werden in de maand januari in totaal 16.555 woningen in Nederland verkocht. Het Kadaster registreert verkooptransacties van woningen op het moment dat de notaris het huis laat inschrijven. Deze inschrijving vind plaats op het moment van de eigendomsoverdracht.

De verkoop in januari 2017 laat een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van januari 2016. In de maand januari van 2016 werden namelijk nog 11.907 woningen verkocht. Dit resulteert in een procentuele verkoopstijging van 39 procent in januari 2017 ten opzichte januari 2016.

Ontwikkelingen
Hoewel de cijfers een positief beeld schetsen is er toch sprake geweest van een verkoopdaling ten opzichte van de maand december 2016. In de laatste maand van vorig jaar lagen de woningverkopen in Nederland nog 34,5 procent hoger. In die maand werden in Nederland nog 25.280 huizen verkocht. Toch is er geen reden om teleurgesteld te zijn. In de woningmarkt is er structureel sprake van een verkoopdaling tussen de maanden december en januari.

Provincies
De stijging in de woningverkoop tussen januari 2016 en januari 2017 was in alle provincies van Nederland merkbaar. Ook was de verkoopstijging bij alle soorten woningen merkbaar. Vooral vrijstaande woningen waren populair. In deze sector was sprake van een verkooptoename van 53,6 procent. Daarentegen waren appartementen minder in trek bij woningkopers. Er werden 34 procent meer appartementen verkocht in januari 2017 ten opzichte van dezelfde maand in 2016.

Van alle provincies liet de woningverkoop in provincie Flevoland de grootste stijging zien. Hier was sprake van 57,7 procent verkooptoename. Groningen stond onderaan met 23,7 procent verkooptoename.