Meer vacatures voor installatiemonteurs verwacht vanaf januari 2024

Het aantal vacatures voor installatiemonteurs zal waarschijnlijk de komende tijd gaan groeien op de arbeidsmarkt. Er is al een groot tekort aan W-monteurs in Nederland maar door de vergrijzing zal dit tekort alleen maar toenemen. In de installatietechniek zijn veel monteurs die bijna de pensioenleeftijd hebben bereikt. Een grote groep van deze monteurs zijn echte vakmensen die vaak heel allround ingezet kunnen worden. Zo hebben veel oudere monteurs ervaring met zowel dikwandig als dunwandige installaties. Het buigen van koperen leidingen is geen probleem en sommige monteurs beheersen nog het autogeen lassen wat tegenwoordig steeds vaker wordt vervangen door TIG lassen. Al deze ervaring dreigt de komende jaren van de arbeidsmarkt te verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat er meer vacatures open komen te staan in de installatietechniek.

Vergrijzing en kennisoverdracht

Het gat dat de ervaren monteurs achter zich laten is echter groot. Doordat de ervaring de arbeidsmarkt gaat verlaten zal deze tijdig moeten worden overgedragen op de nieuwe generatie van monteurs. Gelukkig zijn veel installatiebedrijven zich van deze ontwikkeling bewust en gaan ze daarom aan de slag met BBL leerlingen in de installatietechniek. Vooral wanneer startende monteurs samen kunnen werken met de oudere ervaren monteurs kan een optimale kennisoverdracht plaatsvinden. Veel vaardigheden leer je namelijk in de praktijk. Men moet echter de ervaren monteurs wel de tijd geven om daadwerkelijk de kennis over te dragen. Daar zit een belangrijk knelpunt. Ervaren monteurs kunnen namelijk op veel verschillende projecten worden ingezet en kunnen daardoor een hele drukke planning hebben. Dat is natuurlijk goed maar door de drukke planning schiet het begeleiden van aankomende vakkrachten vaak niet op.

Keuzes maken

Het is daarom tijd om keuzes te maken. Kiezen voor meer instromers in de installatietechniek en kiezen voor een optimale begeleiding. De vacatures voor aankomende installatiemonteurs moeten een sterk wervend karakter hebben. Werk je in de installatietechniek? Dan heb je altijd een baan! Er is werk genoeg in deze sector. Het is belangrijk dat bedrijven ook laten zien hoe belangrijk het werk van installatiemonteurs is. Feitelijk bevat elk huis, elke fabriek of elk utiliteitscomplex wel een vorm van een W-installatie. Deze monteurs zijn bovendien belangrijk voor de verduurzaming op het gebied van de verwarming van gebouwen. Geen wonder dat er veel vacatures open staan voor installatiemonteurs.