Meer faillissementen in mei 2023 in Nederland

Het aantal faillissementen is in mei opnieuw toegenomen. De stijging valt op zich wel mee. Ten opzichte van de maand april werden in mei in totaal 16 bedrijven extra failliet verklaard. Dit aantal faillissementen komt overeen met een stijging van zeven procent ten opzichte van vorige maand. Met name in de bouwsector en in de handel zijn verhoudingsgewijs veel bedrijven failliet verklaard. Hoewel het aantal faillissementen is toegenomen is het totale aantal bedrijven dat failliet wordt verklaard in een maand nog steeds lager dan het niveau voor de coronacrisis. Dit bericht werd maandag 12 juni 2023 bekend gemaakt door het centraal bureau voor de statistiek. Volgens het statistiekbureau vielen in de handel de meeste faillissementen.

In deze sector vielen in totaal 45 faillissementen en dat is 5 procent meer ten opzichte van de maand april. Na de handel werden de meeste faillissementen uitgesproken in de bouwnijverheid. Daar was verhoudingsgewijs de grootste stijging in het aantal faillissementen merkbaar. In mei werden 44 faillissementen genoteerd. Terwijl in de maand april nog 29 faillissementen werden genoteerd. De sectoren bouw en handel behoren tot de grootste bedrijfstakken van Nederland. Als men de sector horeca werden relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. Daar gingen in totaal 33 bedrijven failliet. In april waren dat nog 17. Het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden van 2023 ruim de helft hoger dan in dezelfde periode van 2022.