Meer duurzame elektriciteit opgewekt in eerste helft 2023 aldus CBS

In de eerste helft van 2023 kwam ongeveer de helft van de opgewekte elektriciteit uit natuurlijke bronnen. Hierbij kun je denken aan installaties die elektriciteit opwekken uit windkracht en zonlicht. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verduurzaming van Nederland. Bovendien is ook de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen gedaald in vergelijking tot een jaar geleden. De gegevens hierover werden bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS geeft aan dat 46 procent van de opgewekte elektriciteit uit de hiervoor genoemde hernieuwbare bronnen afkomstig is. Deze hoeveelheid houdt verband met 27,6 miljard kWh. Deze hoeveelheid ligt 14 procent hoger dan de hoeveelheid duurzame elektriciteit die in de eerste zes maanden van 2022 werd opgewekt. Duurzame energiebronnen worden ook wel hernieuwbare energiebronnen genoemd omdat ze feitelijk niet op kunnen raken.

Hernieuwbare energie

Zolang de wind waait en de zon schijnt zal er hernieuwbare energie gebruikt kunnen worden. Ook aardwarmte en de stroming van water kunnen worden gebruikt als hernieuwbare energiebronnen. De toename in hernieuwbare energie heeft ook te maken met de toename van installaties waarmee deze hernieuwbare energie kan worden opgewekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de grote hoeveelheid zonnepanelen maar ook warmtepompen die zijn geplaatst de afgelopen tijd. De productie van duurzame stroom uit windkracht nam met 16 procent toe. Er stond veel gunstige wind op land waardoor de productie toenam en er staan ook meer windmolens op zee. De productie van zonne-energie zorgde voor meer elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit zonnepanelen steeg namelijk met 25 procent in vergelijking tot dezelfde periode een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met het toenemende gebruik van zonnepanelen door woningeigenaren en bedrijven.