Productie duurzame energie in 2020 gestegen met 24 procent

Dit jaar is de hoeveelheid duurzame energie met bijna een kwart toegenomen. Het gaat hierbij om de productie van warmte en elektrische stroom op een duurzame manier. Dit bericht werd afgelopen dinsdag bekend gemaakt door een publicatie van Energieopwek.nl. Deze website is een platform dat online de ontwikkelingen bijhoudt op het gebied van de productie van duurzame energie in Nederland. In heel 2020 zou deze productie zijn gestegen met 24 procent. Daardoor nam de hoeveelheid duurzame energie toe met 36 petajoule. Dit is volgens de website genoeg om in de energiebehoefte van 300.000 Nederlanders te voorzien.

Meer duurzame energie

De afgelopen tijd worden regelmatig positieve berichten geplaatst over de toename van duurzame energie in Nederland. Het is logisch dat deze positieve ontwikkeling plaatsvindt. Er worden namelijk meer windmolens geplaatst en ook meer zonnepanelen. Dat zorgt er voor dat de productie van duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen kan stijgen. Een interessante ontwikkeling op dit gebied is dat de windmolens van het windpark van Shell en Eneco op zee nu ook is opgeleverd. Dat zorgt er voor dat er nog meer duurzame energie kan worden opgewekt uit windkracht. Er wordt met name meer duurzame elektriciteit opgewekt. In 2019 was dit nog 18 procent van het totaal maar in 2020 steeg dit aantal naar 26 procent. Het aandeel van duurzame elektriciteit is in Nederland wel duidelijk in kaart gebracht maar het aandeel duurzame energie in het geheel ten opzichte van grijze energie moet nog nauwkeurig berekent worden.