Meer bedrijven gestopt in april 2022

In april zijn 12.109 bedrijven gestopt met hun werkzaamheden. Dat is ongeveer 27 procent meer gestopte bedrijven ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Inmiddels is het de tweede maand op rij dat er meer bedrijven zijn gestopt in Nederland. Hoewel het aantal stoppende bedrijven toeneemt is er juist sprake van weinig echte faillissementen. Dit kwam maandag 9 mei 2022 naar voren uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Ten opzichte van april 2022 is het aantal bedrijven dat stopt bijna een kwart hoger geworden. Er wordt door de KvK benadrukt dat het gaat om bedrijven die zelf besluiten om te stoppen. Het aantal echte faillissementen kwam in april uit op ‘slechts’ 94.

Volgens Josette Dijkhuizen, die zich op de Tilburg University specialiseert in ondernemerschap, is het aantal faillissementen zo klein omdat steeds meer bedrijven die in moeilijkheden zitten niet af willen wachten tot ze failliet gaan maar juist zelf besluiten om eerder te stoppen. Het aantal bedrijven dat zelfstandig dit besluit neemt is gestegen in april. Dat is niet verwonderlijk want een hoop bedrijven hebben het lastig gehad.

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven wel op steun kunnen rekenen vanuit de overheid in de vorm van NOW steunpakketten. Maar die hebben lang niet altijd het gewenste effect gehad om de schade van corona en de coronamaatregelen te compenseren. Door de steunpakketten waaronder het uitstellen van belastingbetaling konden veel bedrijven echter wel staande blijven. Nu deze maatregelen verdwenen zijn kunnen een hoop bedrijven met moeite op eigen benen staan. Nu bedrijven geen steun meer krijgen komen een aantal ondernemers er achter dan het voorbestaan van het bedrijf in de knel komt. Daarom besluiten ze om te stoppen.