In januari 2022 gingen 116 bedrijven failliet

Afgelopen maand gingen er in Nederland 116 bedrijven op de fles. Dit zijn 21 bedrijven minder dan de maand ervoor. Deze nieuwe daling in het aantal faillissementen zorgt er voor dat het aantal faillissementen op een historisch laag niveau is. In de maand november van 2021 was er juist sprake van een kleine toename in het aantal faillissementen. Dit bericht werd vrijdag 11 februari 2022 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daling in faillissementen

De afgelopen tijd is duidelijk merkbaar dat het aantal faillissementen is afgenomen. Er zijn verschillende redenen aan te voeren die ten grondslag liggen aan de daling in het aantal faillissementen. Een belangrijk reden is de steun vanuit de overheid. De zogenaamde coronasteunpakketten zorgen er voor dat bedrijven financieel meer ondersteund worden in deze lastige tijd. Ze hebben in bepaalde gevallen recht op onder andere de loonsteun (NOW-regeling) en daarnaast is er ook nog de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).

Coronacrisis

De coronacrisis heeft voor veel bezorgdheid gezorgd bij de overheid. Men vreesde voor meer faillissementen. Een toename in het aantal failliete bedrijven bleef echter uit. Desondanks is het aantal faillissementen beperkt gebleven. In de eerste volledige maand van de pandemie was er echter wel sprake van een toename in het aantal faillissementen. Dit was de maand april 2020. Toen gingen er beduidend meer bedrijven failliet. Na die maand is het aantal faillissementen echter gedaald naar uitzonderlijk lage niveaus. In de maand augustus van 2021 was het aantal faillissementen op 99 bedrijven terecht gekomen. Dat is volgens het CBS het laagste aantal failliete bedrijven geweest in dertig jaar tijd.

Aantallen

In de maand november kwam het aantal failliete bedrijven echter uit op 167 stuks. Dat is wel een groot verschil met de maanden daarvoor. Na november is het aantal faillissementen gedaald tot iets boven de 100 failliete bedrijven per maand.