Magnetische velden brengen gezondheid in gevaar bij langdurige blootstelling

Dat Gezondheidsraad heeft in een rapport haar conclusies gegeven met betrekking tot de effecten van magnetische velden op de gezondheid van mensen. Hieruit komt naar voren dat langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden mogelijk voor een verhoogd risico zorgt op het ontstaan van hersentumoren bij kinderen. Ook zou een langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden mogelijk de kans vergroten op kinderleukemie. Dat zijn verontrustende berichten vanuit de Gezondheidsraad.

Advies Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad heeft daarom het advies uitgebracht om het huidige voorzorgbeleid te handhaven. Dat betekend dat er niet te dicht in de buurt van hoogspanningslijnen moet worden gebouwd. Dit beleid zou wat de raad betreft ook nog verder moeten worden uitgebreid. Ongeveer achttien jaar geleden waren er ook aanwijzingen dat er mogelijk een verband was tussen het ontstaan van kinderleukemie en de aanwezigheid van hoogspanningslijnen in de buurt van de woning van de kinderen. Toen dit verband bekend werd had de politiek besloten om indien mogelijk zo veel mogelijk afstand te bewaren tussen nieuwbouwhuizen en hoogspanningslijnen. Dat betekende dat er gekeken werd naar de afstand tussen nieuwbouwwoningen en hoogspanningslijnen.

Uitkoopregeling
Door het vorige kabinet werd een uitkoopregeling ingesteld voor mensen die onder hoogspanningslijnen wonen. Deze uitkoopregeling werd ingevoerd om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van mensen die onder hoogspanningslijnen wonen. Deze uitkoopregeling was in feite een voorzorgbeleid. Er was toen nog niet een heel duidelijk beeld of er een direct verband was tussen de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en het ontstaan van kinderleukemie. Toch waren de aanwijzingen in 2017 wel sterkt genoeg om het bestaan van een direct verband uit te sluiten. De afgelopen jaren zijn er in Nederland maar ook in het buitenland verschillende onderzoeken gedaan naar de mogelijke schade aan de gezondheid wanneer men in de buurt van hoogspanningslijnen woont. De Gezondheidsraad werd door de politiek ingeschakeld met de vraag of de nieuwe onderzoeken er voor moeten zorgen dat er een nieuw beleid moet worden gevormd. Het is duidelijk dat magnetische velden niet goed zijn voor de gezondheid maar hoe groot het schadelijke effect is van deze velden is nog onduidelijk. Toch klinkt er wel een duidelijke waarschuwing uit het rapport van de Gezondheidsraad dat het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen wel mogelijk schadelijke effecten heeft op de gezondheid van mensen.