China gaat CO2 uitstoot in rekening brengen vanaf 2017

China zal binnen een aantal dagen een nieuwe ontwikkeling bekend maken in haar energiebeleid. Zo wil het land een zogenaamd beprijzingssysteem invoeren dat gekoppeld is aan CO2-uitstoot. Dit bericht heeft DSM-topman Feike Sijbesma bekend gemaakt. De topman van DSM vertegenwoordigde het bedrijfsleven vorige week op de eendaagse One Planet Summit die werd gehouden in Parijs, in het FD.  Volgens de heer Sijbesma zal China gaan beginnen met de energiesector als het gaat om het laten betalen voor CO2 emissie. Na deze sector zullen ook andere sectoren in de industrie aan de beurt komen.

Vervuiler betaald
Net als sommige andere landen lijkt China het beleid te hanteren van de vervuiler betaald. Dit houdt in dat bij het beprijzingssysteem de rekening voor CO2-uitstoot neergelegd bij de vervuiler. Bedrijven zullen vanwege dit systeem een financiële prikkel krijgen om hun CO2 emissie te reduceren.

One Planet Summit
De One Planet Summit is een bijeenkomst die werd gehouden in Parijs. Deze bijeenkomst was een vervolgconferentie op de Grote Klimaattop die ook in de Franse hoofdstad werd gehouden aan het einde van 2015. China nam aan deze klimaatbijeenkomst deel net als verschillende andere landen.

Beprijzingssysteem voor CO2
Naast China zullen ook andere landen een systeem gaan invoeren waarbij de hoeveelheid CO2 uitstoot bepaald welk bedrag bedrijven en instellingen moeten gaan betalen. Mexico, Chili, Peru, Colombia, en Canada zullen ook beprijzingssysteem hanteren voor CO2 emissie. Naast deze landen zullen ook twee Amerikaanse staten deze maatregel invoeren. Dit zijn de Amerikaanse Staten Washington en California. De Europese Unie heeft als een dergelijk systeem waarbij de vervuiler betaald. Er is in Europa zelfs een soort handel ontstaan in Emissierechten.